22

02/2024

Pháp luật

4 đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng lại sắp hầu tòa

4 bị cáo là đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng đề nghị được xem xét giảm nhẹ hình phạt.