20

11/2023

Xã hội

Đường bay Cần Thơ - Phú Quốc tạm ngừng hoạt động

Sau khi hãng bay duy nhất rút khỏi, đường bay Cần Thơ - Phú Quốc hiện đã ngừng hoạt động vì chưa có hãng bay nào vào...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN