29

08/2023

Video HOT

Clip: Đâm trúng đường dây điện, người phụ nữ bị quật ngã xuống đường

Đâm trúng đường dây điện, người phụ nữ đi xe máy bị nhấc bổng lên không trung rồi rơi xuống đường.