17

11/2022

Xã hội

Chưa có CCCD gắn chip, làm cách nào để tra cứu mã định danh cá nhân?

Trong trường hợp chưa có CCCD gắn chip, người dân có thể tra cứu mã định danh cá nhân theo cách sau.