20

11/2023

Sống khỏe

Giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế mới nhất

Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh...