15

02/2022

Pháp luật

Tranh chấp đất đai, đánh cả công an can ngăn và vợ

Trong lúc ăn nhậu gặp mặt đầu năm tại nhà thờ tộc, Mỹ vác dao dọa chém người vì tranh chấp đất đai, khi vợ và...