23

03/2021

Quân sự

Hiệp ước Putin - Merkel: Lời đề nghị 'ngọt' đến mức không thể từ chối - Châu Âu 'toang'?

Nga đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn "chết tiệt", mà Đức không thể từ chối. Mỹ đã đánh giá thấp quyết tâm...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN