06

11/2018

Tỉnh thành

Triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi

Ngày 3/11, tại Thanh Hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị...

06

11/2018

Tỉnh thành

Triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi

Ngày 3/11, tại Thanh Hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị...

06

11/2018

Tỉnh thành

Triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi

Ngày 3/11, tại Thanh Hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị...

05

11/2018

Tỉnh thành

Hà Tĩnh: Đề nghị xếp hồ Ngàn Trươi là hồ chứa thủy lợi quan trọng

Mới đây, để thực hiện Văn bản số 8047/BNNTCTL ngày 15/10/2018 Bộ NN&PTNT về việc có ý kiến thống nhất đề nghị...

05

11/2018

Tỉnh thành

Hà Tĩnh: Đề nghị xếp hồ Ngàn Trươi là hồ chứa thủy lợi quan trọng

Mới đây, để thực hiện Văn bản số 8047/BNNTCTL ngày 15/10/2018 Bộ NN&PTNT về việc có ý kiến thống nhất đề nghị...

05

11/2018

Tỉnh thành

Hình ảnh: Hiện trường khai thác titan trái phép ở mỏ Suối Nhum

Đoàn liên ngành tỉnh Bình Thuận vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện các dấu hiệu khai thác titan ở mỏ Suối Nhum, xã...

05

11/2018

Tỉnh thành

Hình ảnh: Hiện trường khai thác titan trái phép ở mỏ Suối Nhum

Đoàn liên ngành tỉnh Bình Thuận vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện các dấu hiệu khai thác titan ở mỏ Suối Nhum, xã...

04

11/2018

Tỉnh thành

Bắc Trà My, Quảng Nam: Động đất 2.9 độ richter

Vào hồi 14 giờ 54 phút ngày 2/11, một trận động đất có độ lớn 2.9 độ richter đã xảy ra tại huyện Bắc Trà My,...

04

11/2018

Tỉnh thành

Bắc Trà My, Quảng Nam: Động đất 2.9 độ richter

Vào hồi 14 giờ 54 phút ngày 2/11, một trận động đất có độ lớn 2.9 độ richter đã xảy ra tại huyện Bắc Trà My,...

04

11/2018

Tỉnh thành

Đồng ruộng vẫn 'khát' dù mới xây xong kênh 12 tỷ đồng

Kênh nhánh tưới tiêu Chính Tây (nằm trong dự án hồ chứa nước Thủy Yên- Thủy Cam, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc,...

04

11/2018

Tỉnh thành

Đồng ruộng vẫn 'khát' dù mới xây xong kênh 12 tỷ đồng

Kênh nhánh tưới tiêu Chính Tây (nằm trong dự án hồ chứa nước Thủy Yên- Thủy Cam, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc,...

03

11/2018

Tỉnh thành

Hà Tĩnh đề nghị xếp hồ Ngàn Trươi là hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt

Hồ Ngàn Trươi nằm trên địa bàn huyện miền núi Vũ Quang là công trình chính trong hệ thống thủy lợi đa mục tiêu...

03

11/2018

Tỉnh thành

Liên tiếp xuất hiện động đất tại Bắc Trà My, Quảng Nam

Vào hồi 14 giờ 54 phút ngày 2/11, một trận động đất có độ lớn 2.9 độ đã xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh...

03

11/2018

Tỉnh thành

Liên tiếp xuất hiện động đất tại Bắc Trà My, Quảng Nam

Vào hồi 14 giờ 54 phút ngày 2/11, một trận động đất có độ lớn 2.9 độ đã xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh...

03

11/2018

Tỉnh thành

Hà Giang: Hiệu quả từ Dự án xây dựng các 'hồ treo'

Vùng Cao nguyên đá Hà Giang (gồm 4 huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ) có địa hình chia cắt mạnh, diện...

03

11/2018

Tỉnh thành

Hà Giang: Hiệu quả từ Dự án xây dựng các 'hồ treo'

Vùng Cao nguyên đá Hà Giang (gồm 4 huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ) có địa hình chia cắt mạnh, diện...

03

11/2018

Tỉnh thành

Hà Giang: Hiệu quả từ Dự án xây dựng các 'hồ treo'

Vùng Cao nguyên đá Hà Giang (gồm 4 huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ) có địa hình chia cắt mạnh, diện...

02

11/2018

Tỉnh thành

Công ty Phát triển thủy điện Sê San đã hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2018

Công ty Phát triển Thủy điện Sê San cho biết vào lúc 05h05 ngày 23/10/2018 Công ty đã sản xuất và đưa vào lưới điện...