18

01/2024

Kinh tế

TP HCM: Bổ sung 998 tỉ đồng cho vay hỗ trợ giảm nghèo

Theo Chi nhánh Ngân hàng (NH) Chính sách xã hội TP HCM, trong năm 2023, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã...