25

11/2022

Xã hội

Công an Lạng Sơn thông tin về clip thoát y trong Karaoke Galaxy

Do uống rượu bia quá nhiều, các đối tượng đã cởi bỏ quần áo cùng nhau nhảy múa trong trạng thái bị kích động.