23

10/2021

Kinh doanh

Vừa 'chia tay' TGDĐ, chủ nhà đã tìm được khách thuê giá cao

FPT Pharma đã nhanh chóng thuê lại mặt bằng mà Thế Giới Di Động vừa thanh lý hợp đồng tại Bình Định.