08

12/2023

Sống khỏe

Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về khám chữa bệnh BHYT

Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia BHYT phải có phải có Giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT, hồ...

12

12/2020

Xã hội

Xác minh 5 trường hợp đã chết vẫn phát sinh phí khám chữa bệnh BHYT

Tại Bình Dương, qua kiểm tra dữ liệu, Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương ghi nhận 5 trường hợp xác định đã...