21

04/2022

Xã hội

Cảnh quan dọc phân khu đô thị sông Hồng

Phân khu đô thị sông Hồng trải dọc qua 11 quận, huyện của Hà Nội, được chia thành 3 khu chức năng từ R1 đến R5....

20

04/2022

Xã hội

Hơn 20 năm quy hoạch sông Hồng và quỹ đất 'vàng' của Hà Nội

Đồ án phân khu đô thị sông Hồng được cho là cơ hội để Hà Nội tận dụng quỹ đất lớn có giá trị cao, như "mỏ...

07

01/2022

Kinh tế

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng: Kỳ vọng về diện mạo mới cho Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, nửa đầu tháng 1/2022, TP sẽ đủ cơ sở pháp lý để phê duyệt...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN