23

12/2021

Giáo dục

Nhiều trường học 'chốt' phương án kiểm tra trực tuyến với khối lớp 1, 2

Hiện tại, dù chưa có hướng dẫn chính thức từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), nhiều trường học trên địa bàn...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN