13

07/2020

Tỉnh thành

Quảng Bình cần bảo đảm an toàn cho hệ thống lưới điện 110 kV

Gần đây, nhiều bạn đọc tại tỉnh Quảng Bình phản ánh, một số cá nhân, doanh nghiệp được các ngành chức năng...

05

11/2018

Tỉnh thành

Đà Nẵng: Lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương sẽ được mở ra sao?

Ngày 3/11, Sở KH-ĐT Đà Nẵng cho biết đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng lối xuống biển...

05

11/2018

Tỉnh thành

Đà Nẵng: Lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương sẽ được mở ra sao?

Ngày 3/11, Sở KH-ĐT Đà Nẵng cho biết đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng lối xuống biển...

05

11/2018

Tỉnh thành

Đà Nẵng: Lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương sẽ được mở ra sao?

Ngày 3/11, Sở KH-ĐT Đà Nẵng cho biết đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng lối xuống biển...

05

11/2018

Tỉnh thành

Quảng Nam: Thu hồi dự án thủy điện Đăk Di 4 là đúng quy định của pháp luật

Ngày 3/11, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khành Toàn khẳng định, tỉnh Quảng Nam kiên quyết thu...

05

11/2018

Tỉnh thành

Khu dân cư không điện nước sinh hoạt suốt 4 năm giữa Hà Nội

Thiếu điện, nước sinh hoạt là thực trạng trong suốt 4 năm nay của nhiều hộ dân sinh sống tại khu đất dịch vụ...

05

11/2018

Tỉnh thành

Khu dân cư không điện nước sinh hoạt suốt 4 năm giữa Hà Nội

Thiếu điện, nước sinh hoạt là thực trạng trong suốt 4 năm nay của nhiều hộ dân sinh sống tại khu đất dịch vụ...

05

11/2018

Tỉnh thành

Khu dân cư không điện nước sinh hoạt suốt 4 năm giữa Hà Nội

Thiếu điện, nước sinh hoạt là thực trạng trong suốt 4 năm nay của nhiều hộ dân sinh sống tại khu đất dịch vụ...

05

11/2018

Tỉnh thành

Khu dân cư không điện nước sinh hoạt suốt 4 năm giữa Hà Nội

Thiếu điện, nước sinh hoạt là thực trạng trong suốt 4 năm nay của nhiều hộ dân sinh sống tại khu đất dịch vụ...

04

11/2018

Tỉnh thành

Nóng bỏng vi phạm đất đai ở Sóc Sơn: Khai phá Đồng Đò!

Người dân thôn Minh Tân đang rất bức xúc khi họ bỗng nhiên trở thành những cư dân cư trú bất hợp pháp trên chính...

04

11/2018

Tỉnh thành

Nóng bỏng vi phạm đất đai ở Sóc Sơn: Khai phá Đồng Đò!

Người dân thôn Minh Tân đang rất bức xúc khi họ bỗng nhiên trở thành những cư dân cư trú bất hợp pháp trên chính...

04

11/2018

Tỉnh thành

Nóng bỏng vi phạm đất đai ở Sóc Sơn: Khai phá Đồng Đò!

Người dân thôn Minh Tân đang rất bức xúc khi họ bỗng nhiên trở thành những cư dân cư trú bất hợp pháp trên chính...

04

11/2018

Tỉnh thành

Nóng bỏng vi phạm đất đai ở Sóc Sơn - Bài 1: Khai phá Đồng Đò!

Người dân thôn Minh Tân đang rất bức xúc khi họ bỗng nhiên trở thành những cư dân cư trú bất hợp pháp trên chính...

04

11/2018

Tỉnh thành

Nóng bỏng vi phạm đất đai ở Sóc Sơn - Bài 1: Khai phá Đồng Đò!

Người dân thôn Minh Tân đang rất bức xúc khi họ bỗng nhiên trở thành những cư dân cư trú bất hợp pháp trên chính...

04

11/2018

Tỉnh thành

Nóng bỏng vi phạm đất đai ở Sóc Sơn - Bài 1: Khai phá Đồng Đò!

Người dân thôn Minh Tân đang rất bức xúc khi họ bỗng nhiên trở thành những cư dân cư trú bất hợp pháp trên chính...

04

11/2018

Tỉnh thành

Nóng bỏng vi phạm đất đai ở Sóc Sơn - Bài 1: Khai phá Đồng Đò!

Người dân thôn Minh Tân đang rất bức xúc khi họ bỗng nhiên trở thành những cư dân cư trú bất hợp pháp trên chính...

04

11/2018

Tỉnh thành

Nóng bỏng vi phạm đất đai ở Sóc Sơn - Bài 1: Khai phá Đồng Đò!

Người dân thôn Minh Tân đang rất bức xúc khi họ bỗng nhiên trở thành những cư dân cư trú bất hợp pháp trên chính...

04

11/2018

Tỉnh thành

Nóng bỏng vi phạm đất đai ở Sóc Sơn - Bài 1: Khai phá Đồng Đò!

Người dân thôn Minh Tân đang rất bức xúc khi họ bỗng nhiên trở thành những cư dân cư trú bất hợp pháp trên chính...