02

05/2021

Quân sự

Hàng không mẫu hạm Trung Quốc tập trận ở Biển Đông

Bắc Kinh nói cuộc tập trận của tàu sân bay Sơn Đông là hoạt động huấn luyện thường lệ, và là một phần trong kế...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN