07

04/2023

Xã hội

Đêm trắng của người vợ phi công khi nhận tin máy bay Bell 505 rơi

"Tôi vẫn hình dung và hy vọng như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn nghĩ anh chỉ đi công tác thôi, không nghĩ chuyện...