22

02/2024

Xã hội

Thủ tướng chỉ đạo sớm đầu tư nâng cấp cao tốc 2 làn xe

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư...