14

10/2023

Thế Giới

Khai quật mộ cổ, 'ớn lạnh' khi thấy 4 chữ này trên nắp quan tài

Bốn chữ khắc trên nắp quan tài là gì mà khiến ai đọc xong cũng khiếp sợ?

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN