20

11/2023

Kinh doanh

Ngân sách giảm thu 25.000 tỷ đồng nếu kéo dài giảm 2% thuế VAT

Theo Bộ trưởng Tài chính, việc giảm thuế VAT 2% sẽ giảm thu ngân sách khoảng 4.175 tỷ/tháng, nếu áp dụng trong 6 tháng...

20

02/2023

Xã hội

Chi 13.362 tỉ đồng cho giải phóng mặt bằng, tái định cư để xây dựng đường Vành đai 4 qua Hà Nội

Hà Nội phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 1.1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án...