20

11/2023

Kinh doanh

Ngân sách giảm thu 25.000 tỷ đồng nếu kéo dài giảm 2% thuế VAT

Theo Bộ trưởng Tài chính, việc giảm thuế VAT 2% sẽ giảm thu ngân sách khoảng 4.175 tỷ/tháng, nếu áp dụng trong 6 tháng...

20

02/2023

Xã hội

Chi 13.362 tỉ đồng cho giải phóng mặt bằng, tái định cư để xây dựng đường Vành đai 4 qua Hà Nội

Hà Nội phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 1.1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN