25

02/2024

Xã hội

Hải Phòng: Khai mạc lễ hội kỷ niệm 1086 năm chiến thắng Bạch Đằng

Đây là lễ hội tại Khu di tích quốc gia Từ Lương Xâm ở quận Hải An, Tp.Hải Phòng, nơi có nhiều liên quan đến chiến...