05

10/2022

Sống khỏe

Bệnh nhân Singapore tử vong sau khi nhổ 4 chiếc răng khôn

Cô Toh Yi Lin được đề nghị làm phẫu thuật gây mê để nhổ 4 chiếc răng khôn. Mặc dù trước đó được kiểm tra...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN