24

03/2023

Pháp luật

Bắt một Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh

Cơ quan điều tra xác định ông Đinh Văn Khoa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN