17

06/2022

Thế Giới

Tiết lộ cuộc gặp trong Phòng Bầu dục trước bạo loạn ở Điện Capitol

Ba ngày trước vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ, một quan chức ít danh tiếng tại Bộ Tư pháp Mỹ từng cố...