06

12/2023

Thế Giới

Indonesia: Kế hoạch thả 200 triệu con muỗi ở Bali bị chỉ trích

Chính phủ Indonesia lên kế hoạch thí điểm thả 200 triệu con muỗi đã được biến đổi gien để chống sốt xuất...