18

04/2021

Xã hội

Siêu bão Surigae mạnh cấp 17, yêu cầu các tỉnh sẵn sàng ứng phó

Siêu bão Surigae đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines với sức gió cấp 17, giật trên cấp 17. Đây là cơn...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN