12

02/2020

Giáo dục

Số nguyên tố là gì? Các tính chất đặc trưng của số nguyên tố

Bắt đầu bước vào toán học cấp trung học cơ sở, các bạn học sinh sẽ được tiếp xúc với nhiều khái niệm mới...