11

10/2022

Pháp luật

Bộ Công an chỉ cách sử dụng app VNeID thay thế CCCD gắn chip

Ứng dụng VNeID có thể thay CCCD gắn chíp và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp như: giấy phép lái xe, đăng ký xe,...

10

10/2022

Pháp luật

Những dịch vụ công trực tuyến sắp được Bộ Công an cung cấp

Bộ Công an sẽ tích hợp tài khoản định danh trên cổng dịch vụ công quốc gia, sử dụng VNeID trên nền tảng mạng xã...

20

07/2022

Xã hội

5 thắc mắc về tài khoản và ứng dụng định danh điện tử

Tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VNeID có thể thay thế thẻ căn cước, đăng ký xe, bằng lái xe, thẻ bảo...