16

07/2023

Xã hội

Đề xuất nhiều thay đổi về giấy phép lái xe

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an là cơ quan chủ trì soạn thảo, đề xuất nhiều quy...