27

02/2020

Sống khỏe

Thuốc thử tìm nCoV của Việt Nam ra đời như thế nào?

Khi dịch bệnh mới bùng phát, cách xét nghiệm duy nhất ở Việt Nam là giải mã trình tự gene, mất 4 ngày, nếu dịch lây...