29

09/2022

Pháp luật

Phạt tù đối tượng cuồng ghen, tiêm máu nhiễm HIV vào người vợ cũ

Khuyên nhủ quay lại nhưng bị từ chối, Nguyễn Bá Ba đã lấy máu nhiễm HIV của người khác để tiêm vào người vợ cũ.

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN