15

11/2020

Giáo dục

SGK Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều được nhà xuất bản điều chỉnh như thế nào?

Hai nhà xuất bản ĐH Sư phạm Hà Nội và ĐH Sư phạm TP.HCM vừa công bố tài liệu điều chỉnh SGK Tiếng Việt lớp 1 bộ...

02

10/2020

Giáo dục

Chương trình tiếng Việt lớp 1: Phụ huynh than quá 'nặng', bộ nói chưa đủ căn cứ

Năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới với...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN