20

07/2021

Xã hội

Xuất hiện thêm clip ông Trần Lê Hữu Thọ đến tận lò bánh mì xử phạt

Sau vụ "bánh mì không phải thực phẩm" được ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa (Nha Trang) phát...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN