24

11/2022

Pháp luật

Kiến nghị Công an điều tra vi phạm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN