28

06/2023

Thế Giới

Vì sao mái cung điện Tử Cấm Thành không có vết phân chim suốt 600 năm?

Dù đã trải qua hơn 600 năm nhưng mái của các căn phòng, cung điện trong Tử Cấm Thành không hề có phân chim. Vì sao...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN