Từ câu chuyện về vụ trao nhầm con ở Bình Phước và Ba Vì: Hãy dành cho gia đình họ thời gian và sự tĩnh lặng cần thiết

Từ câu chuyện về vụ trao nhầm con ở Bình Phước và Ba Vì: Hãy dành cho gia đình họ thời gian và sự tĩnh lặng cần thiết

'Khi nào lớn lên tụi nó làm gì thì tự nó quyết định. Còn bây giờ mình không bỏ đứa nào được cô ạ. Đứa nào cũng là con, đứa nào mình...