Từ Messi đến Ronaldo: Ngọc bất trác bất thành khí

Từ Messi đến Ronaldo: Ngọc bất trác bất thành khí

Lionel Messi là một tài năng thiên bẩm. Thế nhưng việc được bảo bọc và thiếu cơ hội trui rèn đang khiến anh tụt lại so với Cristiano Ronaldo.