Bộ Văn hóa đề nghị đoàn viếng Chủ tịch nước không mang vòng hoa

Bộ Văn hóa đề nghị đoàn viếng Chủ tịch nước không mang vòng hoa

Các công sở treo cờ rủ trong hai ngày quốc tang và đoàn viếng chỉ mang băng tang.