6 giờ lắng nghe người dân Thủ Thiêm của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân

6 giờ lắng nghe người dân Thủ Thiêm của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân

Giọng nghèn nghẹn, ông Nguyễn Thiện Nhân nói về chuyến đi đến Thủ Thiêm, thấy cuộc sống của 'những người ở tuổi như cha mẹ mình, chưa...