Đại gia Yên Bái bán vàng mã lãi hơn 5 tỷ đồng mỗi tháng

Đại gia Yên Bái bán vàng mã lãi hơn 5 tỷ đồng mỗi tháng

Ba nhóm hàng đặc thù là tinh bột sắn, vàng mã và giấy đế mang về lãi ròng 32 tỷ đồng cho đại gia Yên Bái trong nửa đầu năm.