Theo Tổng cục thống kê, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý II-2024 khả quan hơn quý I-2024 với 82% doanh nghiệp đánh giá tốt hơn và giữ ổn định, chỉ 18% doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn hơn.

Đơn hàng cũng đã tăng trở lại với doanh nghiệp. Cụ thể, theo kết quả khảo sát quý I-2024, có 63,5% doanh nghiệp nhận định số lượng đơn đặt hàng mới tăng và giữ nguyên so với quý IV-2023; 36,5% doanh nghiệp nhận định số lượng đơn đặt hàng mới giảm.

Dự báo số lượng đơn đặt hàng mới quý II-2024 so với quý I-2024 tăng với 82,9% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên, 17,1% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng mới giảm.

Với đơn hàng xuất khẩu, trong số các doanh nghiệp được khảo sát, có 66,4% doanh nghiệp nhận định số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới quý I-2024 tăng và giữ nguyên so với quý IV-2023. Dù vậy, tỷ lệ doanh nghiệp nhận định có đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm vẫn là 33,6%.

Dự báo trong quý II-2024, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới khả quan hơn với 82,9% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên so với quý I-2024.

Cùng với đó, tình hình sử dụng lao động cũng tăng lên và tồn kho hàng hóa giảm đi so với trước đó.

Hà Linh / An Ninh Thủ Đô

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/don-hang-tang-doanh-nghiep-lac-quan-ve-san-xuat-kinh-doanh-post571737.antd