Trong năm 2023 và ngay những ngày đầu năm 2024, hàng chục công ty BĐS dứt nợ vay từ trái phiếu, đa phần do các công ty chủ động mua lại trước hạn, giảm hệ số vay nợ.

Trải qua một năm khó khăn như 2023, tưởng chừng như các doanh nghiệp bất động sản lao đao vì biến động thị trường, lại xuất hiện một chỉ tiêu rất tích cực: đa số nợ vay của các doanh nghiệp bất động sản đầu ngành lại có xu hướng giảm so với đầu năm, cho thấy trong giai đoạn khó khăn nhất, các doanh nghiệp bất động sản vẫn rất tích cực tất toán các khoản vay.

Ngay trong những ngày đầu năm mới, thống kê dữ liệu của HNX cho thấy, có hàng chục công ty bất động sản dứt nợ vay từ trái phiếu, đa phần do các doanh nghiệp chủ động mua lại trước hạn, tất toán trái phiếu cho trái chủ.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, tính đến ngày 31/12/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) ghi nhận nợ phải trả đạt 195.874 tỷ đồng, tương ứng chiếm 81% tổng tài sản của doanh nghiệp và giảm 8% so với đầu năm 2023. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm 57.704 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 7.000 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Cơ cấu nợ của Novaland chủ yếu nằm ở các khoản vay trái phiếu với hơn 38.626 tỷ đồng, chỉ có hơn 9.400 tỷ đồng là vay nợ tại ngân hàng. Dù vậy, việc giảm hàng nghìn tỷ đồng vay nợ tại Novaland cũng như "muối bỏ bể" do công ty đang sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn với khối nợ "khủng", trong khi tình hình tài chính của doanh nghiệp lại đang đi lùi.

Ngay trong những ngày đầu năm 2024, HĐQT Novaland cũng đã phát đi thông tin sẽ phát hành 1,37 tỷ cổ phiếu, dự kiến thu về khoảng 13.700 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả.

Bất động sản - Áp lực tài chính bủa vây, vay nợ của các công ty BĐS đang như thế nào?

Nhiều doanh nghiệp mạnh tay mua lại trái phiếu trước hạn.

Có hoạt động trả nợ sôi nổi hơn cả trong số các doanh nghiệp bất động sản phải kể đến CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR), kết thúc năm 2023, doanh nghiệp bất động sản này cũng kết thúc những chuối ngày phải trả nợ trái phiếu của mình.

Năm 2023, Phát Đạt đề ra mục tiêu xử lý toàn bộ dư nợ trái phiếu vào cuối năm nay, chỉ để lại nợ ngân hàng và vay các bên khác. Đến cuối năm 2023, bằng việc mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu có tổng mệnh giá phát hành 800 tỷ đồng, Phát Đạt đã chính thức đưa dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này về 0.

Theo đó đến ngày 31/12/2023, nợ phải trả của doanh nghiệp đã giảm 15% xuống còn 11.490 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả ngắn hạn khác là hơn 3.182 tỷ đồng và phải trả dài hạn khác là 4.578 tỷ đồng. Cơ cấu nợ vay chiếm hơn 3.104 tỷ đồng trên tổng nợ, giảm 30% so với đầu năm.

937v90xzc3MuzlFjoLa21rz3ve+1gp9pHblwC0YYwz9bKcoo0I1RN0tNudBaNyU/ScC5Y0lfl0l09fT02GiQvmpVtFdl/+mf/smK6KRItPpyfasPtyQJbr98nK2ql9aGX1/l4vrxy8T14dg4Lq6/pLXrI658WvuuH639uopCV/qgUHlNyejo6LDzB9Wvn8qd805w9fvby22fnXyUlbmzUWNZY1qRzosXL5os3wL4fSb5yy/jxojr078mVc4lPz+uXb/NtG9+/HJZ+3Y2uHWUi2+nK5M2btLGnG+ffx4uf2pqqnSdy6fan56e3hCFdGX96zKOmbM1uq60vn8+rk+1kTXJNo0vjTN9MFB7SSmuL9env9ZYd/fsuPNJuxbcWLt165Zl69rVvu4lftuurMrEten69usknZvy1d61a9dK11waR9f3jRs3rJ3+eHF9+LzibPDHaVx91w5rCFRCgEh0JbQCLnvlyhXz+7/+1bs6mtR3cj99N3vftceUxmV9ZMiufphh75aVcTZLZrCoWiv9jW39urVq3610rZuuo8++mipnquvteYt/+u/qu9MboKfnnV076f9NWja0Pb0aQotKZEuDJx4r5cH65Nx8W1lbR2diSVFzv90PHVV1+NfXDqAaJIkGv/j/4jzPPSZR41ocbN7/ZtaE+5TcJD6Vy57wTXB236FoPuEuXLtlIoua3xs1Tdz8I1fG4RT+8TEpJ3BVlr6urM2o7LunhfPjw4dL8eZ+dvtZO+oFnVn/5dn3ta1/bYId/TaqcS35+3Lc7fpv6sVVS8stl7du1pR/jPvfcc3YKhWOita75b3/722ZxcdEVtZFBV8ZdB+5g2pjz7fPPw8937fprHXcpqazslP/6+vpSP4wm1de1o2+EdF35H2b98/FtKtefeD399NOb7qGapnL27NnYe0JSX36/2vbv2WnnE3f/8cdatN1o237ZSp8hzl9ai6f8rXP3+4zer/w6p0+f3lA2boqez0ttRe8X/v3NH29+P2xDoFICiOhKiQVa3r8B6sYVfai6m69/Q9apurmJ/s0uuv2Zz3xmw0M1isi/uUXrun3Nf1RfSn75rYjoF154YcMNV/P8FMHwU7k+XFnHxdmZtHbioVx53dxV1n8wq6+BgQHzu7/7uxvs1oOjXFI7NTU1Vtwk2aYPERKR5c7Zf8i48/H7z8LVL++21db73ve+DecmTtEUFabR84mzybVRjrsEkRtfro4E9A9/+MMNdkX71HxxRaijKau/fLuiwsO/Jn0efv5Oieisfes89aFZX+9HWfj7+r2Bi6KmjZu0Meez8UWNn+/36bZ9VuXK6rzT5lFnqe/b5p+Ps8df6/r+8Y9/XIoMi6cioF/+8pcTeeoD/+uvvx4dYhuuV7+P6LZ/zy53PtH7jz/Wou1q3287WjbrMyR6YuIpv8T1p7xou7pO9cHNL6+AQzRyHfWNrnlFpF3yx6nvU3ecNQS2QgARvRVqAdaJ3gB/8zd/c8PDxd18/Zumbl4/+MEPSjcvRQd1s9fNSnPlVNbd2NIEjn9zU2RwZGTEtqG2PvWpT5XakEhT8stXKqL1wJLwkF1/d/X7IxKkjL9eFcrB/e6SGspampyf4IT21LXGnfHXO/ZHccVUaM1M/4+Lj9hbl7cDz22GNGX5f6yd3gFU3+2Mc+Zu3/53/+5w0PY7+821akzYlvPSAlCtWfFj3M1ZYTj+XO2dkg26P+zMrV2eWvfSZqW4vyosm3T99QRKPR0ciSX9/vQ9z1NbHmdfrRrujDWRFAMZM96k/nrKi9mPrjUgJI5+8nx6qcv3y71I8viv1r0ufh5/vlXf9+m2liwC+Xte/oBwvx0/xkcdEY1zcbTz755AYB41ioj+i48X0avZZ9+/zz8POff/750jXmrjVdky75Zd31Jt/r7TzOt4pIRwVXWn1dL88884wdFzon9eGSfz7uXtbd3W2+853vlD7Iql9/rOq47rdq68Mf/rD9Ma94avwpeCBm0Q/V6k8ffPVbBXfeYqE2tOhDjsvv7OwsBTHieKTdf/yxpki17pOuXa39tv2ysiHLM8Rxc2tNo9CHetUXJ715QyzkM30j6d+vXB3dK3XPVB1dw6qnDx76xtFPvm9UVos/Hv1x6o83vw22IVApAUR0pcQCLe/fAF1U0H9Au5uvL6L10NS0At2M/HyHQK9Icw8HvYpK8/3ikn9ziz5IFeXTD1jUh5t2kVZe7fs3Q/8mqWP+eUrkuikSimRIILhUrg9Xzl9nqeM46nz8G7X/8Iiy9AWqHt7uYVnujRnRCI2+4nTRQdmtB7PenuJSOft3gqvry19LwKhviRxx0eILE1fWty/uuCsXt07iPjExYR555BHbp8aqBI2SBMpXvvIVmx8VPTqu+aASPLLVr6djlfjL2SWRrna0SJwo+WPVP18/379GbSVjLDvH0R9j7rhbb6VvP8IeF4XXmPLHmPpKGze+T6PXvrNP5+KfR1K+Oy9/nVR2aWmpFE1PmxqVV
N/3gcq4lHY+EqAaSzof/3549OhRm6f8n/8564puxbLOAG9odDbO2Lk/O7b5JdNOp+k+49/nnFjzW/bL5v1GeLX17Yiw+66+sAHPmB0ffrJv0e7fJ23uOo5oQ8e+mZRHFzQxZXzfePs04cUzaVX8sepP95cfdYQ2AoBRPRWqAVYx78B/su/IsVxbox6aak5G6+vsDTQ8HdtOOiov7X77rBxX3trbb9m1v0QerbpVcqbXfagd61LJv14FR043vf+57dj0Z/02xKcm+WOo6jbPBv1EkPMfUlOyVYVKexsdHWk2+0+G1E7VIER0Jb9VRf7aSlcvb7Dxlt+ykrV79OdFvnIlu1xIkATblxD8iXXnrJPnD10I2Ktmi72k/irmN6v7Dr9+DBg7a631fcdJ+kesqvxF/OLj3MXQTORUb9se/z8PPjhI1rU+eUNj5cuUr6Fh/HSh/Ksgi8tHGTNuacfdHzSMq3jov8SSrrf9DR7zb07Vdciquv8aZvMWSXrkFF4l1KO5+k+6GiyWpH7enDlIT0Vt4BX+76kY1x56P8pPtPubHmzltrv2zWZ4hfX9u6v+s+78aYvvHRvPOka1zjz739SR9M9OFW14TqR68N3ze61jTuVc6JbX+cpl03UZvZh0AaAUR0Gp19dMy/AeoB4eaY6ZVquqG7m68vov2bTlRUCY1ucP7Xnkk3Jv/m5otoRR3ci/R1s3M/FvHLu5tt0tq3y39QuDlz7oNAVJD6ffg2pbk8Sx3HUfaKhxhJCB46dKg0D9CPUqk/CWeVd19R+gJPHwKShIzvU329q+hbWipnf5K/K+Ga1n85EeCfj+9vfUCTiE960KrPKHffDjcG1KbKKfl9RR/Grm5cPR2rxF/OLo0xRaA19UZjUW37Nji7orb5HOK2k645tbOVvl0d9eUi5rpO3Vt5lKdFwlCCSMkfN3E2urzodeb35Z+Hn+/qunXUV35Zvw39cFr3MtWLXm/W6Lf/+PUfeugh+6HUTbuSn/SfT91UEH0z50/pki91/9MUKvEQJwUbnK3OHtX3haOO64eI/AP/2CndiRd376d2lZ7rm3ZHZf881H5cvcffwy6tv21Owf15ZfN+gyJs1HjxzF2fSkqrXEUvYfp2035T+VcIMd9KPafVerHv7+Jg/sNh76JUsTbH6f+ecXZSB4EshJARGclFXg5/waoG4weMrqRuQe6u8H4NyaXpxuYtuNS9KYdV8a/uenhoZua5rsqKuNuooqkDg8P2+p+eXc8ae3b5U8/cYLcP28/sub3EX24x52D8rLU8XnE2Sze/nxJX6C6h70fRdO7cf0fx/i2+ecWFRd+Obddzv4kf1fC1fUVty4nAhQtlJARN40Nf3xEuUXb97lHH5Bx/WZhF1evUn85u3RdaQ6n5nTq/PThVRFtjT3tq5xLvm1xY8jPi56ra0PrrfTt6qgP17Y/Hl3f/jXjjxt3PG7t1/Ht8/uK5kfbiY5z316NHd1X3BhSXY0b/fA2Kfn1o32prv+GlrTzdPchvz3HT30nveFIfeiDst6GUi7FjcdoHb/6Pk4Hv79p9xY88/BL6t+sjxDovZpX8JeUwH93ys4W/kT/7EfmBz9fz55PrwqiSbxE119OHaJf/+pnFy+fJlo/ZUTsEan59/Xq4+awhshQAieivUAqwTvQEqaqJXLukGowfFf/3Xf9ntJBGtT/RlBR5iZbzb27uZumv9QMdRbpc8sv70R5FfLT8zd/8jbVVbbiHl+r6kUO9Qk0Rj1OnTpX+lbYTqSrr9xF9uDs7oussddIeYjoXTZ/xI09+1PmJJ54wr732mrX7qaeesucYnY/r2+T7dKcj0WLpUiVcXZ24tf8QE6e4pCkqmhYkRoo8K/InBvJ1VED59X3u0QekixyrDddvFnZx9Sr1l7PLXVfuh6BO3Ln5oc4unZNvm0SARJYb+1q7H1npfKLnGsekkr6dvWpb149SJSJa16ZvqyK1GvdqL3qd+X355+HnR39YqPuE7jsu+WXVh78oSKCIqV/e1XNrv77fl+537kOcPshqXCql3QP8D1iywz8n1dWYvn79uv1xpoIJvq3+fczZFl2rPVdHdscl/3xcWbeOu/4Yy3uh4X+D6D9suonyzMkzkaXpw8OmiqjKLSzUWt/HrOLOj/44IPm5ZdftmNS/4An+jsaten7RvcKRbXdN52a9qZ/1uLEd9Q3zibWEKiUACK6UmKBlo/eAHUa7oEukaJfRusG5h64Ou7P5dOPsNzXtw6BIqR6wKhe2rxD/+bmi2I9OCSYog85v3z0wau+Vc/ddN3DR234X6W64/7aF6Tl+nDn6K+z1PEfYvohnX4Z737cqId69P3cvkD1bfW3XVTdt0XbvqDLMifa/2pUDxUnDFy7/nxY95CplKtrK26dRQRE62Vhrjo+d2e78iVc3Lx4MdWPvJTKzSdPqlepv5xd7rqKCg/3gVDlXPKv1bgPDq5NnY9/rq6+W7tylfTtjwH/m5tom/51GXc9uvJp/nP2Rc8jKd+16a/9snqLigT8f/zHf9h7l5uG4ZePbvv1oyx1/rJNwkv3QqW08/HfIpF2P1Q7mkLnT4VzvweJ2ufvZ7l+/PPJcv8pN9b8/v2y6kep3DPEr5+0rQ/L4ut+F+J4+3PM5Ye4xf/RqO8bd934PywWb10L0fGWZBf5EMhCABGdhdI+KBN3A9QD3c2NdtE+98DVKetHHO6Ha3ECUF8Luk/27sdScaj8m5v/8I0rq7xy5eMe2r6tiiD5r0fzv951EfVyfcTZlqWO/xBzD2VF9Bxfd3NX+z5/f5qLbNeUFxetcvO7ozb59fVgkIBQnkt6OOkrTZfnR8pkj/9uWn1Acm+r8AVApVxd33HrciJAkano1BX/g4KittHjrp847jrmz431P2hE2SliJeHskj7cuYe6uyb8Oln95exybah99wYMXTvvete77EPdiRId969Vf7w421yb5cSAK1dJ3842ta16/uvk1L9r07+O465HZ2vaNePaip5HUr5r019XUtav57aT6mssOBHt25d0PrrW3I8RVd4POqgt/RdRXUt+0hhzEdU4P/tltV3u+lGZuPNJuv+ofLmx5tvgl1U/Sv414e5x/njz67ttfYCVTWLmkhj5Hyp0rv5Y1Ns2/Hu6e/uGWLtvzXzf+Dzd3Ghda+555e7Nrn/WENgqAUT0VskFVi/uBqhT8PN1Q/JvgLqxua/D3LEXX3zR3gD1gJGwVr5uTO5GFofFv7n5D9+4ssorVz7uoa2bortBOqHs2vfn9DpBWq4PV9dfZ6kT9xDzvw73WfmRK2eX688XvO4Hh+6Yv3aRIOeHr3/963a+ofyhyJweHOIlXyr5H3w0J1GRWc1PVD3Hz/9AVClX3zZt6z+16V2zemi6V/fJVveeW0WgJOBln+x873vfazTG9K5e+U12qbyW6GsK/b587upH5/Nb36z9EFE9aP/BCPKTu8Wlp362te9JUT19K50iYWt+MvZ5V9Xast/7r6cKJE5+Rfk74YcOfr2lS9NDHgylXSt2zzI/f6QKprXVzE1P3Iy7+O465HZ2vaNePsi56Hn++iy/4UEf2HSV0fSn7ZNBbOnujar+/eM60pI/79zf/w5Z+P8jXdSPNy9Y89dB5adF/0bRE75WlRf7retLi3taiO+nPXaNRGt682XR9qJy755+NsSLr/qL4/1uKmDom7+0+0flm/fz9f9vnjLWqj/yNLvWNd15r4aN666qm+4+2PK409P/lzpd0PDn3f+NeNXnHn3tTh+Dk2fptsQ2ArBBDRW6EWYB3/RuffAHXj1g3c3VyiN0Dd9PQrcnc8upbwioqTKB7/5uY/fKPl3H658v7NVds6B/fgVzTEvQvYtee/M1bTSRThKNeHq+uvs9SJe4ipDfcjHPFzc/50I3fCVT6IJv+rdfeapmgZnbse4u4DTdQ/2v/kJz9Z+ucu/kMsrqwvALbCNWqfP+7i+nPjQV+7um894srpwep+eBrtQ/s+97j6EtQ6dz/p/DR+nA/i6vn/6XAr/nJ2Ra8r/zV56te/Jn1mvhhwtrs2VS9NDLhylfStPrL8x0KNYfetQPR6dHZqnXbNOPui5+Hnx/nEZ+KXTWPh2+Rv+/Xj+tLYcPeY6PnEldf1o+tRY0tJHxDdt31x5ZUnlu4fIvm2Rbd1fq4N2R2X/PPxecTdf1TfH2uu7ejateOX9fvXuaY9Q3w79QHFieVoP9p3vHXPlp+V50/ZcG3507F031CU3x9r/hhRHfnE78+dk2uPNQS2SgARvVVygdVLugHqNPRAd79ijj5wdVwPAkV/3FeP7makH4Toh3L+13JxWPybmxNNceVcXrny0Ye2Pzc76Z2/k1e9cv14Wzx11nqJD3ExNC9mUH8/vM/9P89Kc/Ld3Yo5EW9etHW6IPBd8uPcQUVdUbH3xBqAe6zjv62ihFhzUH3k0Xcf7U/Pbe3t5S01vhWqr89oY/7lw/tofDxJvigb7Hwh0Pv4bEqLtu32fu2tfUVR9rX7u3LnEMSp2erC7uf2ubpRdVChk9ZezK3pdqb3nnnuu5H9flPjM4vzu2pStaWLAlaukb8dT47Wurm7Tj77ERT7y59NHr0fXhtZp14yzL3oefr7zh7/2mfhl01j4Nvnbfn2/D40dXa+aziJfueSfj1/+T/0T82PfvQj++2JK+vWuj+++uqrRj/c869PXX/6cbfP0tWJW+v8XJ+yOy755+PziN5/3PQlf6y5tqNr145fNtp/uWeIb6vOV/cfMfb78p8n/ofM6Ld0asv/pk5MZaPvG3+MqLzuZf63Be6cfLvYhsBWCCCit0KtoHX0MNDNSDcr/UjNf7gUFEnuTltf3co/8pO+mk9LOu78GY3SptXb7WO+XTqfvUpikJXdXtlU7X50jetah8vOeMJdn+LppqTsTMvhtcLzJDyfYfFmAojozUzISSCgB+qFCxeMXh+nVzWRIAABCOwmAf2wVG/b0Dde5T4U7qYdtA0BCEAgjgAiOo4KebEE/F9L++9cji1MJgQgAIFtENAUBPef/vSVvYQ0CQIQgECeCCCi8+SNnNuCiM65gzAPAvuIQHTeKyJ6HzmXU4HAPiGAiN4njtyL09B0Dv3QRv/dUK8fI0EAAhDYTQKaO6z/VJf249Dd7J+2IQABCKQRQESn0eEYBCAAAQhAAAIQgAAEYgggomOgkAUBCEAAAhCAAAQgAIE0AojoNDocgwAEIAABCEAAAhCAQAwBRHQMFLIgAAEIQAACEIAABCCQRgARnUaHYxCAAAQgAAEIQAACEIghgIiOgUIWBCAAAQhAAAIQgAAE0gggotPocAwCEIAABCAAAQhAAAIxBBDRMVDIggAEIAABCEAAAhCAQBoBRHQaHY5BAAIQgAAEIAABCEAghgAiOgYKWRCAAAQgAAEIQAACEEgjgIhOo8MxCEAAAhCAAAQgAAEIxBBARMdAIQsCEIAABCAAAQhAAAJpBBDRaXQ4BgEIQAACEIAABCAAgRgCiOgYKGRBAAIQgAAEIAABCEAgjUBVRPTEnXXzB/1r5r+9etf8SmRRno6pTG7SWxPG1PyBMd/7b8b8y6/8/4v2la/jOUnrd+bNypWfmqXznzZL5/8msnzaHlMZEgQgAAEIQAACEIDA1glURURLJEfFc3RfZXKTJJR98Rzd1vGcpHsCOiqeN+6rDAkCEIAABCAAAQhAYOsEqiKi4yLQURGtMtF0584dMzc3Z+7e3XzsrbfeMlr8tL6+bubn5zflq8zy8rJta20tg1iPRqCjIlrHI0ntylb1E03Kk12yz09JNqWdt19f2/ER6I0iWmX8lMZJrOOYV2KT3xfbEIAABCAAAQhAYD8QqIqIjgrmpH0HWIK0trbWfPKTnzRPPfWU+eAHP2iGhobsYYm8n/70p+av/qvzac+9SlTU1Njxenk5KT5whe+YMs/vjj5sc/rEV3yr/PPPm49+9KOb2nL9bVpHRXPcvldJtsmef/zHfzSPPPJIySaJVdmnvp944glrt+xZWVmxNn360582n/85+153rx506Sdt9fdhs3NUziiAvrevquUxEnHdR5i9+Uvf9l89rOfNeVs0rk0NTWZj3zkI+a73/2u64I1BCAAAQhAAAIQ2HcEghDREmc9PT1WbMoDp0+fNk8/bQVxcqXWJUQXVhYsILvypUr5saNG+batWvWYcqXOO3v77cCe2JiwgpUHTx+/Lj5wQ9+kO7YONEczfNaGB4eNtPT0zZHfX3mM5+x9oyOjpovfelLpcjut771LdPV1WVu375tz0+iWUL7l7/8pfnFL35ROj+dm5J/3l53GzYrFdFJnBRpFuPXX3+91Pf3v/99s7q6mugLF9Fubm5GRG/wCjsQgAAEIAABCOw3AkGI6Ch0ieFvfvObRkLvlVdesYsrI/HZ2Njodu1aIvzb3/626e7u3pDvBOsLL7ywIX/TTlQwx+1vqnQvQ1NMFD2XgJZg9iO0EsXPPvvspppJ+f55b6r0dkalItpvx+c0MzNjP3horSSxrYi0pqH4Kc6m6Hn65dmGAAQgAAEIQAAC+4FAcCJawve5556zEWQ5QKK0ra2t5IuoqNYBRaQ1tUNze106ceKEFYk/OEPbSTY5ceu40RzNC+2ojEXL14sRcpl28GDB0sl48Smos7f+MY3ShFgVzh63i4/ut6OiPY5KZr/ta99zSwtLdkuoqJamUk2xZ1X1E72IQABCEAAAhCAQMgEghPREsxf/epXSz8W1FQMRW5diopoRYJV3hfaKqt8TVX43Oc+Z+rr6131+HVUMMftx9TUHOK/+7u/K83fPnr0qJ2m4YpGxaZEqez/0Y9+tOnHk9Hzdm1E11sV0VFOIyMjNvKsfKU4EZ1kU/S8ojayDwEIQAACEIAABEInEJSI1g/dJEolTl2SMPWju5rO4US1pidIkEqYSqDGJbWpH81FpylsKBsnmqN5GyrcE+lR8X7+/Hnzne98p2SL7JS9LiWJ0rjzdnWi662I6DhOitp/8YtfLM3t1nSOr3/966UPL2k2IaKjXmEfAhCAAAQgAIH9RiAYES3R9rGPfawU1XWOGBgYsHOOFTHVDwg1/1jTEiQM9UaOaFRXEVXNjXaiWj9MlFh0EVfX7oZ1VDDH7XsV1JbsiIp39yYMrWXfM888U5q2IQGtN3r4HxDUZNJ5e91t2KxURCdxUr6myrS2ttr23TxtcStnEyJ6g0vYgQAEIAABCEBgHxKoioiu9D3RiorqVWvvfve7zYc+9CG7/NVf/ZV58803rRhVNFevVdPiXnGnV+K9613vMh/4wAdKdX72s5+ZxcVFo7diPPzww/ZVeXpdnoR0aqrwPdES7oZrLfUAACAASURBVO985zvt6+2cvQ0NDbYL/ejxwx/+sP1AoFfzSaxq6sRDDz1k3ve+95Vs1TQTfRhIOu8keyt9T3QSJ7Uvvh/+MeNXr2nRQI/zRcqL7/oXJyvoj/mTLKbfAhAAAIQgAAEIBASgaqI6N34j4X6RyVx/9gkyRnun4XotXJl0w7/x0L1nRr5LmtQcoGd/o+F4qOpLpk4JZvFEQhAAAIQgAAEILCvCFRFRE/cWTcS0nERaeXpmMrkJr01YYyEdDQirX3l63hO0vqdeXNPSH/abJ7a8Wl7TGVIEIAABCAAAQhAAAJbJ1AVEb11c6kJAQhAAAIQgAAEIACB6hNARFffB1gAAQhAAAIQgAAEIBAYAUR0YA7DXAhAAAIQgAAEIACB6hNARFffB1gAAQhAAAIQgAAEIBAYAUR0YA7DXAhAAAIQgAAEIACB6hNARFffB1gAAQhAAAIQgAAEIBAYAUR0YA7DXAhAAAIQgAAEIACB6hNARFffB1gAAQhAAAIQgAAEIBAYAUR0YA7DXAhAAAIQgAAEIACB6hNARFffB1gAAQhAAAIQgAAEIBAYAUR0YA7DXAhAAAIQgAAEIACB6hNARFffB1gAAQhAAAIQgAAEIBAYAUR0YA7DXAhAAAIQgAAEIACB6hNARFffB1gAAQhAAAIQgAAEIBAYAUR0YA7DXAhAAAIQgAAEIACB6hNARFffB1gAAQhAAAIQgAAEIBAYgUKJ6PX1dTM/P29mZmbssri4aN21trZmZmdnS/lLS0slN05NTZnLly+b5eXlUp6/oXwdVzk/xdVbXV01Q0NDZnx83MgWEgQgAAEIQAACEIBAmAQKJaIllI8ePWpOnDhhTp48ac6fP2+9du3aNVNTU2PzlN/f32/ze3t7TUNDg+no6DDHjh0z09PTG7ys/ePHj5uuri5TW1trVF4prp6Eudpqb28vrTc0xg4EIAABCEAAAhCAQDAECiWiFYGWgPYjzfLUyMiIaW5u3uC0lZUVW3Z0dNTmt7W1mXPnzm0oo/3Ozk6bpzYaGxvNwsJCbL2BgQHT0tJiI9C3bt0y9fX1Zm5ubkN77EAAAhCAAAQgAAEIhEGgUCJ6cnLSRo7PnDljo8tvvfWW9ZKmWEjUKv/ixYtGAlpR67q6OrtWob6+vk1C249aS6ArKn39+vXYeopma1FyUemxsTG7rz+aUqLpHklLqSAbEIAABCAAAQhAAAJVJ1AoEa35y5qqoWkYiiJL9ErQSgArUqz8s2fPWrGsOc1NTU2lqLVEtKLYflL0WhFoJbWhKR3aj6unSHZPT48tqz4l2l1dZUpEa7523KLINQsMGAOMAcYAY4AxwBjI2xiwwqagfwolon0fOyHrR4N13M1zVr5EtsSxkkS0BLafJKKVr6RymvM8MTERW0+iXUJaSX1r6oci41mSLhgSBCAAAQhAAAIQgEB+CBRKRGu+sqZqKN24ccNOu9C8ZE3dUCRYSVM7JHAldDVdQ/t6k4ameugHgyqndpTX3d1tWltb7fbg4KA5deqUnY4RV294eNhGsjVdQ0Lb9WE7LfMHEV0GEIchAAEIQAACEIDAHhMolIjWVI7Dhw9bAau1RLHEsN6uceTIERtJVr6bZqG13tqhudFO9EosHzp0yL6mTq/I07QMRaxVTvOhleLqSTwrcq221NelS5cyuxoRnRkVBSEAAQhAAAIQgMCeECiUiBZRRZIVfZao9ZP2le8i0u6Y8t37pJUn0e2/M1r7ikyXq+faU1vRvt2xpDUiOokM+RCAAAQgAAEIQKA6BAonoquDeXu9IqK3x4/aEIAABCAAAQhAYKcJIKJ3mugutIeI3gWoNAkBCEAAAhCAAAS2QQARvQ14e1UVEb1XpOkHAhCAAAQgAAEIZCOAiM7GqaqlENFVxU/nEIAABCAAAQhAYBMBRPQmJPnLQETnzydYBAEIQAACEIBAsQkgogPwPyI6ACdhIgQgAAEIQAAChSKAiA7A3YjoAJyEiRCAAAQgAAEIFIoAIjoAdyOiA3ASJkIAAhCAAAQgUCgCiOgA3I2IDsBJmAgBCEAAAhCAQKEIIKIDcDciOgAnYSIEIAABCEAAAoUigIgOwN2I6ACchIkQgAAEIAABCBSKACI6AHcjogNwEiZCAAIQgAAEIFAoAojoANyNiA7ASZgIAQhAAAIQgEChCCCiA3A3IjoAJ2EiBCAAAQhAAAKFIoCIDsDdIYjoV26tm3JLAKgxEQIQgAAEIAABCGQigIjOhKm6hUIQ0U+Prpn7O+8mLg90360uRHqHAAQgAAEIQAACO0gAEb2DMHerKUT0bpGlXQhAAAIQgAAEILA1AojorXHb01qI6D3FTWcQgAAEIAABCECgLAFEdFlE1S+AiK6+D7AAAhCAAAQgAAEI+AQQ0T6NnG4jonPqGMyCAAQgAAEIQKCwBBDRAbgeER2AkzARAhCAAAQgAIFCEUBEB+BuRHQATsJECEAAAhCAAAQKRQARHYC7EdEBOAkTIQABCEAAAhAoFAFEdADuRkQH4CRMhAAEIAABCECgUAQQ0QG4GxEdgJMwEQIQgAAEIACBQhEolIheX1838/PzZmZmxi6Li4slZy8vL5vLly+bqampUp42tK98HY9LldRbXV01Q0NDZnx83MiWrAkRnZUU5SAAAQhAAAIQgMDeECiUiJ6dnTVHjx41J06cMCdPnjTnz5+3lKenp83x48dNV1eXqa2tNb29vTZf64aGBtPR0WGOHTtmVM5PldRbWlqybbW3t5fWfltp24joNDocgwAEIAABCEAAAntPoFAiWhFoCWgJWj+dO3fOdHZ22qyRkRHT2NhoFhYWbNnR0VGb39bWZlTOT5XUGxgYMC0tLTYCLVFcX19v5ubm/OYStxHRiWg4AAEIQAACEIAABKpCoFAienJy0kacz5w5Y6PLb731loWuqHR/f7/dltBWVPr69eumrq7OKHqt1NfXZ5qbm+22+1NJPUWztSi5qPTY2JhryqytrSUuiOgSJjYgAAEIQAACEIBALggUSkRr/rLEsqZhKIossSxBK3GsCLSSRLSmdGi/qampFLWWiFYU20+V1FMku6enx1ZXn4pEuz6VKREtwR63SETnfXlqcNHc134ncXnH+ZXcn0PeGWNf/q8DfISPGAOMgaKNAV8XFW27UCLad64TsooGSwxLJCtJRGse9MTEhBXZ2lfS8bNnz9pt96eSehLtEtJK6ltTRhQZz5J0QeY9PT26Zu7vvJu4PNB9N++ngH0QgAAEIAABCEAgM4FCiWjNc15ZWbFwbty4YadraF5yd3e3aW1ttfOVBwcHzalTp4zepKHpGnqbht6koSkg+qGhIsZqR3mV1BseHraRbLUrgS4RLTGdJSGis1CiDAQgAAEIQAACENg7AoUS0ZrKcfjwYStgtXZv4dCr7jS9QtM7ampq7HxouUDTLbSvudFO9EpkHzp0yL6mrpJ6Es+KXKutI0eOmEuXLmX2MiI6MyoKQgACEIAABCAAgT0hUCgRLaKKJCv6LFHrJ0WWFWHWcT+pnP8+aZXz3xmdtZ5rU21F+3bHktaI6CQy5EMAAhCAAAQgAIHqECiciK4O5u31iojeHj9qQwACEIAABCAAgZ0mgIjeaaK70B4ieheg0iQEIAABCEAAAhDYBgFE9Dbg7VVVRPRekaYfCEAAAhCAAAQgkI0AIjobp6qWQkRXFT+dQwACEIAABCAAgU0EENGbkOQvAxGdP59gEQQgAAEIQAACxSaAiA7A/4joAJyEiRCAAAQgAAEIFIoAIjoAdyOiA3ASJkIAAhCAAAQgUCgCiOgA3I2IDsBJmAgBCEAAAhCAQKEIIKIDcDciOgAnYSIEIAABCEAAAoUigIgOwN2I6ACchIkQgAAEIAABCBSKACI6AHcjogNwEiZCAAIQgAAEIFAoAojoANyNiA7ASZgIAQhAAAIQgEChCCCiA3A3IjoAJ2EiBCAAAQhAAAKFIoCIDsDdiOgAnISJEIAABCAAAQgUigAiOgB3I6IDcBImQgACEIAABCBQKAKI6ADcjYgOwEmYCAEIQAACEIBAoQggogNwNyI6ACdhIgQgAAEIQAAChSKAiA7A3YjoAJyEiRCAAAQgAAEIFIoAIjoAdyOiA3ASJkIAAhCAAAQgUCgCiOgA3I2IDsBJmAgBCEAAAhCAQKEIIKIDcDciOgAnYSIEIAABCEAAAoUigIgOwN2I6ACchIkQgAAEIAABCBSKACI6AHcjogNwEiZCAAIQgAAEIFAoAojoANyNiA7ASZgIAQhAAAIQgEChCCCiA3A3IjoAJ2EiBCAAAQhAAAKFIlBIEb2+vm7m5+fNysqKdfba2pqZnZ01MzMzdllaWioNgqmpKXP58mWzvLxcyvM3lK/jKuenuHqrq6tmaGjIjI+PG9mQNSGis5KiHAQgAAEIQAACENgbAoUU0VevXjUHDx40fX19lvK1a9dMTU2NOXnypF36+/ttfm9vr2loaDAdHR3m2LFjZnp6eoNXtH/8+HHT1dVlamtrjcorxdWTMFdb7e3tpfWGxlJ2ENEpcDgEAQhAAAIQgAAEqkCgcCJ6cXHRNDY2mhMnTpRE9MjIiGlubt6AX1FqlRkdHbX5bW1t5ty5cxvKaL+zs9PmqQ21u7CwEFtvYGDAtLS02Ai0RHF9fb2Zm5vb0F7SDiI6iQz5EIAABCAAAQhAoDoECiWiNYVCkeDu7m4jUewi0ZpiIVF75swZc/HiRTvNQ9M76urq7DQPuUZlo0JbkWsXtdZUEEWlr1+/HltP0WwtSi4qPTY2VvK6bEtaENElTGxAAAIQgAAEIACBXBAolIjWNI7Tp08bzU32RbQEsCLFmp5x9uxZK5Y1p7mpqckKXnlKIlqRaT9JVCsCraQ2NKVD+3H11F9PT48tKxEt0e7qKlPzst2c7OhaIjrvy1ODi+a+9juJyzvOr+T+HPLOGPvyfx3gI3zEGGAMFG0MWGFT0D+FEdH6AaBEruZCHzp0yBw4cMBuSzz7yc1zVpRYkWUJWiWJaAlsP0lEu2i2ymnO88TERGw9Tf2QkFaSiNbUj8nJSb+5xG1dkHlPT4+umfs77yYuD3TfzfspYB8EIAABCEAAAhDITKAwIjpKxI9Ea+qGIsFKmtohgSuhq+ka2tc0C0310A8GVU7znpWnaSGtra12e3Bw0Jw6dcpGuePqDQ8P20i2ouAS2q6PqF1x+4joOCrkQQACEIAABCAAgeoRKLyIlhjW2zWOHDliI8mHDx8uTbPQdAu9tUNzo53olVhWJFuvqdOPFDUtQxFrldN8aKW4ehLPilyrLfV16dKlzF5HRGdGRUEIQAACEIAABCCwJwQKK6KjdCVy9bYMF5F2x5UvseySRLf/zmjtKzJdrp6rr7bUZiUJEV0JLcpCAAIQgAAEIACB3SeAiN59xtvuARG9bYQ0AAEIQAACEIAABHaUACJ6R3HuTmOI6N3hSqsQgAAEIAABCEBgqwQQ0Vslt4f19pWIvtVrTLllD9nSFQQgAAEIQAACENgKAUT0VqjtcZ19JaKbHjfm2fuTl8bH9pgu3UEAAhCAAAQgAIHKCSCiK2e25zUQ0XuOnA4hAAEIQAACEIBAKgFEdCqefBxEROfDD1gBAQhAAAIQgAAEHAFEtCOR4zUiOsfOwTQIQAACEIAABApJABEdgNsR0QE4CRMhAAEIQAACECgUAUR0AO5GRAfgJEyEAAQgAAEIQKBQBBDRAbgbER2AkzARAhCAAAQgAIFCEUBEB+BuRHQATsJECEAAAhCAAAQKRQARHYC7EdEBOAkTIQABCEAAAhAoFAFEdADuRkQH4CRMhAAEIAABCECgUAQQ0QG4GxEdgJMwEQIQgAAEIACBQhFARAfgbkR0AE7CRAhAAAIQgAAECkUAER2AuxHRATgJEyEAAQhAAAIQKBQBRHQA7kZEB+AkTIQABCAAAQhAoFAEENEBuBsRHYCTMBECEIAABCAAgUIRQEQH4G5EdABOwkQIQAACEIAABApFABEdgLsR0QE4CRMhAAEIQAACECgUAUR0AO5GRAfgJEyEAAQgAAEIQKBQBBDRAbgbER2AkzARAhCAAAQgAIFCEUBEB+BuRHQATsJECEAAAhCAAAQKRQARHYC7EdEBOAkTIQABCEAAAhAoFAFEdADuRkQH4CRMhAAEIAABCECgUAQKKaLX19fN/Py8WVlZKTl7eXnZXL582UxNTZXytKF95et4XKqk3urqqhkaGjLj4+NGNmRNiOispCgHAQhAAAIQgAAE9oZAIUX01atXzcGDB01fX5+lPD09bY4fP266urpMbW2t6e3ttflaNzQ0mI6ODnPs2DGjcn6qpN7S0pJtq729vbT220rbRkSn0eEYBCAAAQhAAAIQ2HsChRPRi4uLprGx0Zw4caIkos+dO2c6Ozst/ZGREXt8YWHBlhkdHbX5bW1tRuX8VEm9gYEB09LSYiPQEsX19fVmbm7Oby5xGxGdiIYDEIAABCAAAQhAoCoECiWiNYVCkeDu7m4jUewi0SdPnjT9/f3WATMzMzYqff36dVNXV2dmZ2dtvso2NzdvcFIl9RTN1qLkotJjY2Mb2kvaQUQnkSEfAhCAAAQgAAEIVIdAoUS0pnGcPn3aaG6yL6IljhWBVpKI1pQO7Tc1NVnBq3yJaEWv/VRJPfXX09Njq0tEKxLt+lTm2tqa7Vv9RxeJ6LwvTw0umvva7yQu7zi/Ys/hdu2jZu0n9yUuK0cfyf255t0X2Jf/6wUf4SPGAGNgv4wBXxcVbbswIlo/AJQ41lzoQ4cOmQMHDthtTbOQGHZRaQlYzYOemJiwEWntK+n42bNnN4yPSupp6oeEtJJEtKaUTE5OltpTlDxp0YWW9/T06Jq5v/Nu4vJA9917p9D0uDHP3p+8ND6W91PFPghAAAIQgAAEIGAKI6KjvvYj0Zre0draakXs4OCgOXXqlI1Wa7qG3qYhcXvmzBn7g0NFjDVfWnmV1BseHraRbEXBJdAloiWmsyREdBZKlIEABCAAAQhAAAJ7RwARbYzRjw01vUJv6KipqTGaD62k6Rba19xoJ3olshXJ1mvqKqkn8azItdo6cuSIuXTpUmYvI6Izo6IgBCAAAQhAAAIQ2BMChRXRUbqKLCvCrEiznyR+JZZdUjn/ndFZ67n6akttVpIQ0ZXQoiwEIAABCEAAAhDYfQKI6N1nvO0eENHbRkgDEIAABCAAAQhAYEcJIKJ3FOfuNIaI3h2utAoBCEAAAhCAAAS2SgARvVVye1gPEb2HsOkKAhCAAAQgAAEIZCCAiM4AqdpFENHV9gD9QwACEIAABCAAgY0EENEbeeRyDxGdS7dgFAQgAAEIQAACBSaAiA7A+YjoAJyEiRCAAAQgAAEIFIoAIjoAdyOiA3ASJkIAAhCAAAQgUCgCiOgA3I2IDsBJmAgBCEAAAhCAQKEIIKIDcDciOgAnYSIEIAABCEAAAoUigIgOwN2I6ACchIkQgAAEIAABCBSKACI6AHcjogNwEiZCAAIQgAAEIFAoAojoANyNiA7ASZgIAQhAAAIQgEChCCCiA3A3IjoAJ2EiBCAAAQhAAAKFIoCIDsDdiOgAnISJEIAABCAAAQgUigAiOgB3I6IDcBImQgACEIAABCBQKAKI6ADcjYgOwEmYCAEIQAACEIBAoQggogNwNyI6ACdhIgQgAAEIQAAChSKAiA7A3YjoAJyEiRCAAAQgAAEIFIoAIjoAdyOiA3ASJkIAAhCAAAQgUCgCiOgA3I2IDsBJmAgBCEAAAhCAQKEIIKIDcDciOgAnYSIEIAABCEAAAoUigIgOwN2I6ACchIkQgAAEIAABCBSKACI6AHcjogNwEiZCAAIQgAAEIFAoAojoANyNiA7ASZgIAQhAAAIQgEChCCCiA3A3IjoAJ2EiBCAAAQhAAAKFIlA4ET0/P2/6+vrM+Pi4WV9ft85eW1szs7OzZmZmxi5LS0ulQTA1NWUuX75slpeXS3n+hvJ1XOX8FFdvdXXVDA0Nbejbr5O0jYhOIkM+BCAAAQhAAAIQqA6BQonogYEBU1tbay5cuGDq6+tNe3u7pX7t2jVTU1NjTp48aZf+/n6b39vbaxoaGkxHR4c5duyYmZ6e3uAl7R8/ftx0dXXZdlVeKa6ehLnaUp9uvaGxlB1EdAocDkEAAhCAAAQgAIEqECiUiFbkWVFnpZGRESukJW613dzcvAH/ysqKOXHihBkdHbX5bW1t5ty5cxvKaL+zs9PmqY3GxkazsLAQW08CvqWlxUa/JYol4ufm5ja0l7SDiE4iQz4EIAABCEAAAhCoDoFCiWgh1pQKTbU4deqUjTArT1MsJGrPnDljLl68aCSgNb2jrq7OrlVGU0CiQluRaxe11lQQRaWvX78eW0/RbC1KLio9NjZm98v9QUSXI8RxCEAAAhCAAAQgsLcECieib968aQW0pmdcuXLF0pYAVqRY0zPOnj1rxbKEdlNTkxW8KiQRrci0nySqFYFWUhuaKqL9uHqKZPf09NiyEtES7a6uMt28bIn36CIRnfflqcFFc1/7ncTlHedX7Dncrn3UrP3kvsRl5egjuT/XvPsC+/J/veAjfMQYYAzslzFghU1B/xRORDs/37hxw0aMo1Mq3DxnRYkVWZY4VpKIlsD2k0S08pVUTnOdJyYmYutp6oeEtJJEtKZ+TE5O2n39kYhOWnSh5T09Pbpm7u+8m7g80H333ik0PW7Ms/cnL42P5f1UsQ8CEIAABCAAAQiYQoloRZcXFxet2xXtVTTYRX3dXGlN7ZDAldDVdA3tay61pnroB4Mqp3nPyuvu7jatra12e3Bw0Ea4NV0krt7w8LCNZOu4hLbrI8sYRERnoUQZCEAAAhCAAAQgsHcECiWiNX/58OHDdrqF1nqrhkSx1keOHLGRZOW7aRZa660dmhvtRK/E8qFDh+xr6iTIJcQVsVY5zYdWiqsn8azItdpSX5cuXcrsZUR0ZlQUhAAEIAABCEAAAntCoFAiWkQVQVYkWaLWT9rX1A4XkXbHlO+i166+/85o1165eq49tRXt2x1LWiOik8iQDwEIQAACEIAABKpDoHAiujqYt9crInp7/KgNAQhAAAIQgAAEdpoAInqnie5Ce4joXYBKkxCAAAQgAAEIQGAbBBDR24C3V1UR0XtFmn4gAAEIQAACEIBANgKI6GycqloKEV1V/HQOAQhAAAIQgAAENhFARG9Ckr8MRHT+fIJFEIAABCAAAQgUmwAiOgD/I6IDcBImQgACEIAABCBQKAKI6ADcjYgOwEmYCAEIQAACEIBAoQggogNwNyI6ACdhIgQgAAEIQAAChSKAiA7A3YjoAJyEiRCAAAQgAAEIFIoAIjoAdyOiA3ASJkIAAhCAAAQgUCgCiOgA3I2IDsBJmAgBCEAAAhCAQKEIIKIDcDciOgAnYSIEIAABCEAAAoUigIgOwN2I6ACchIkQgAAEIAABCBSKACI6AHcjogNwEiZCAAIQgAAEIFAoAojoANyNiA7ASZgIAQhAAAIQgEChCCCiA3A3IjoAJ2EiBCAAAQhAAAKFIoCIDsDdiOgAnISJEIAABCAAAQgUigAiOgB3I6IDcBImQgACEIAABCBQKAKI6ADcjYgOwEmYCAEIQAACEIBAoQggogNwNyI6ACdhIgQgAAEIQAAChSKAiA7A3YjoAJyEiRCAAAQgAAEIFIoAIjoAdyOiA3ASJkIAAhCAAAQgUCgCiOgA3I2IDsBJmAgBCEAAAhCAQKEIIKIDcDciOgAnYSIEIAABCEAAAoUigIgOwN2I6ACchIkQgAAEIAABCBSKQOFE9Pz8vOnr6zPj4+NmfX295Ozl5WVz+fJlMzU1VcrThvaVr+NxqZJ6q6urZmhoaFPfce36eYhonwbbEIAABCAAAQhAoPoECiWiBwYGTG1trblw4YKpr6837e3t1gPT09Pm+PHjpquryx7v7e21+Vo3NDSYjo4Oc+zYMaNyfqqk3tLSkm1LfapN17ffXtI2IjqJDPkQgAAEIAABCECgOgRyL6KvX79uWltbjUToyspKiZKiyS+99JIVv4uLi6X8tA1FntfW1myRkZERK6TV7rlz50xnZ2cpv7Gx0SwsLJgTJ06Y0dFRm9/W1mbL+e1XUk8CvqWlxUa/JYol4ufm5vzmErcR0YloOAABCEAAAhCAAASqQiD3Ilpi9+DBg+bll1+2a0VwJYZPnTplp1l0d3eb1157LTM8TanQFA3VV4RZ6eTJk6a/v99uz8zMWGEu8V5XV2dmZ2dtvkR7c3Oz3XZ/Kqmnvlx/Lio9NjbmmkpdI6JT8XAQAhCAAAQgAAEI7DmB3ItozSGW4JX4VcRZ0eEbN27YKRES2IrmStwmzVmOEr1586ZtT9Mzrly5Yg+rvtpSkojWlA/tNzU12Qi48iWi1befKqmnSHZPT4+tLhGtSLTrU5mKkOtc4haJ6LwvTw0umvva7yQu7zi/Ys/hdu2jZu0n9yUuK0cfyf255t0X2Jf/6wUf4SPGAGNgv4wBXxcVbTv3IlrTIM6ePWujzxLSp0+fNhMTE1ZEK5Ir0SmRLWFaSZIQV6TZiXCJZCWJaM1ZVh+aJ619JR2XHX6SiM5aT1M/JKSVZKumjExOTpaak4i+e/du7KILLe/p6dE1c3/n3cTlge67906h6XFjnr0/eWl8LO+nin0QgAAEIAABCEDA5F5EK/ossStBq+jxK6+8Yrc1vUPzmLWcOXMmkys1jcPNn9Y0DUWDtdaUEM271jSRwcHBUuRb0zUUCVe++tAPDSV2NV9aeZXUGx4etpFsfRCQQJeIzir8EdGZ3EshCEAAAhCAAAQgsGcEci+iRUI/KFREWtMfFK3Va+o0fUPTIxQddtHictQ07/nw4cN2mobWehuHxLCEtQS1hHpNTY3RfGgl9ad9iXgneiWyDx06ZF9TV0k9iWdFrtXWkSNHzKVLl8qZWzqOu6IHqwAAIABJREFUiC6hYAMCEIAABCAAAQjkgkAQInonSUk0K5IsUesnl+/e3uGOqZyLXitP5fz511nrufbUVrRvdyxpjYhOIkM+BCAAAQhAAAIQqA6B3ItoCU5Fmw8cOGBeeOGF0qJocNYIdHXQ7lyviOidY0lLEIAABCAAAQhAYCcI5F5Ea06y3pah/zAYjRLvBIAQ2kBEh+AlbIQABCAAAQhAoEgEci+i9YM8vX1D0yaKmhDRRfU85w0BCEAAAhCAQF4J5F5EazqH3oxx9erVvDLcdbsQ0buOmA4gAAEIQAACEIBARQRyL6KvXbu2aT605kYzJ7oiP+96Yd4TveuI6QACEIAABCAAgRwRyL2IzhGrqplCJLpq6OkYAhCAAAQgAAEIxBIIRkRrWof+MYqWov3AEBEdO3bJhAAEIAABCEAAAlUjEISI1j9JOXjwoNF/KdRaUzn0j1CKkhDRRfE05wkBCEAAAhCAQCgEciui9U9J9B8Jb9y4YV9x5/6LoMDqjR167Z3+c2EREiK6CF7mHCEAAQhAAAIQCIlALkW0/rX36dOnjd4RrSi03s7hJ73uTq+9K0o0GhHte59tCEAAAhCAAAQgUH0CuRfRY2Njpr6+3v6rbodrYmLC1NXVmRDEpbN5O+sQzpO3c2zHw9SFAAQgAAEIQCA0ArkU0cvLy6atrc28/vrrRlHp9vZ2+5o7iWlN49C/ANdUj6IkRHRRPM15QgACEIAABCAQCoHciWiJ5ubm5k3/XGVqasr09vaavr6+wsyFdoMIEe1IsIYABCAAAQhAAAL5IJA7ES0sEtKKRisCrXXREyK66COA84cABCAAAQhAIG8EcimiZ2Zm7Gvs9J8Jkxb+Y2G+hhJzovPlD6yBAAQgAAEIQGB3CeRSROuUl5aWzNmzZ+364sWLRotLV69etW/s0D9gKUIiEl0EL3OOEIAABCAAAQiERCD3Inpubs40NjZueJ2dpnvoFXd6c0cRUiFF9NptY8otRXA+5wgBCEAAAhCAQC4J5FZE613QikbrX3yfOHHCXLhwwShPSaLy2LFjiOgcDamdns5xe+B7Zqn7ycRl9UZTjs4eUyAAAQhAAAIQKBqB3Ipo3xE3b940hw8fNjU1Nfad0S+99JJpbW0tiWq/7H7cLmIkGhG9H0cy5wQBCEAAAhDYPwSCENHCvbKyYgYHB+1r7iSqXVR6/7gi+UwQ0Zsj0lki0T+YWDfllmTqHIEABCAAAQhAAALJBIIR0cmnsP+PIKK3JqI/cWXN3N95N3F5eGBt/w8ezhACEIAABCAAgV0hgIjeFaw72ygiGhG9syOK1iAAAQhAAAIQ2C6B3ItovTN6ZGTEFOV1dnEORUQjouPGBXkQgAAEIAABCFSPQBAiur6+3hw4cMC+peP69ev2jR3VQ7b3PSOiEdF7P+roEQIQgAAEIACBNAK5FNESykePHjX9/f0l2xWJHhgYsO+M1n8rbGlpMePj44X4gSEiGhFduhDYgAAEIAABCEAgFwRyKaI7OzvtWzh6enqM/rGKS05IHz9+3L7uTq+8q6urM5rysZ8TIhoRvZ/HN+cGAQhAAAIQCJFALkW0D1KvstN/JtQ/XHn55ZfN6dOnzdTUlC2iY/onLK+++qpfJXV7fn7e9PX1bYhi6x+6zM7OWjEuQa5/8uKS+rp8+bJZXl52WRvWytdxZ5M7GFdPHwKGhoY29O3Kp60R0YjotPHBMQhAAAIQgAAE9p5A7kX0m2++aaPNEr5xPy6UwO7o6MhETpFtza+W8Nb6/Pnztt61a9dsZPvkyZNGi5tG0tvbaxoaGmz7+g+J09PTG/rRvqLiXV1dpra21kbPVSCunoS52mpvby+tNzSWsoOIRkSnDA8OQQACEIAABCBQBQK5F9ELCwtGQtpPmuJx9epV+w9Y/Pxy26rnpofojR+NjY22DW03NzdvqK5/7qLo9+joqM1va2sz586d21BG+5p6ouTak71x9TSfW/O4FT2XKJaIn5ub29Be0g4iGhGdNDbIhwAEIAABCECgOgRyL6LjBK6E6KlTp6xw3Sq2S5cu2TZUX1MsJGrPnDljLl68aIW1pndovrXWSoqER4W2H7XWNBBFpfWjyLh6ipa7iLmLSiuK7pKmlEiAxy0S0XlfnhpcNPe130lc3nF+xZ7D7dpHzdpP7ktcVo4+Ysst9D5jFl/YuIyN3ykLJM/71tKtEe2PvTGctk28s4d+/J/beAjfMQYYAzs5zHgdEwR17kV0YoEa+qDxO3hw4ftNAs33UJi9ciRIyWBW6njFhcX7ZQKF+GWAFakWNMzzp49a8Wy5jQ3NTWV5kdLRCvC7CeJaol8JbWhKR3aj6unSLamkyhJROu8XF3lSUTfuXMndtHFl/f09Gj6fwd8oPvtH4g2PW7Ms/cnL42P2VO9PfA9s9S9OQLt8rL822/+Y2HeRw32QQACEIAABMIlkFsRrWizfgSoecuK7L7xxhulRYJWx7aSNK9a4lfzmOOSm+esKLHEusSxkvqUwPaT2lG+ksppzvPExERsPU39kJBWkojWVJLJyUm7X+4PInqzmEZElxs1HIcABCAAAQhAYDcJ5FZEu5NWRFpTJHYiOQGtCLdEukuasqFIsJKmdkjgSugq8q19ldVUD/1g0E27UF53d7dpbW21xwcHB+30EPURV294eNhGsnVcQtv14WxIWyOiEdFp44NjEIAABCAAAQjsPYHci+idRKKo9osvvmhflad/2KIpIRLoikprW5FkTR1x0yy0du+idqJXYll19Y9eNC1E0zIUsVY5J/bj6jkBr6i6+tKc7KwJEY2IzjpWKAcBCEAAAhCAwN4QKJSITkMqkau3ZbiItCurfIlllxSB9t8ZrX39GLBcPVdfbanNShIiGhFdyXihLAQgAAEIQAACu08AEb37jLfdAyIaEb3tQUQDEIAABCAAAQjsKAFE9I7i3J3GENGI6N0ZWbQKAQhAAAIQgMBWCSCit0puD+shohHRezjc6AoCEIAABCAAgQwEENEZIFW7CCIaEV3tMUj/EIAABCAAAQhsJICI3sgjl3uIaER0LgcmRkEAAhCAAAQKTAARHYDzEdGI6ACGKSZCAAIQgAAECkUAER2AuxHRiOgAhikmQgACEIAABApFABEdgLsR0YjoAIYpJkIAAhCAAAQKRQARHYC7EdGI6ACGKSZCAAIQgAAECkUAER2AuxHRiOgAhikmQgACEIAABApFABEdgLsR0YjoAIYpJkIAAhCAAAQKRQARHYC7EdGI6ACGKSZCAAIQgAAECkUAER2AuxHRiOgAhikmQgACEIAABApFABEdgLsR0YjoAIYpJkIAAhCAAAQKRQARHYC7EdGI6ACGKSZCAAIQgAAECkUAER2AuxHRiOgAhikmQgACEIAABApFABEdgLsR0YjoAIYpJkIAAhCAAAQKRQARHYC7EdGI6ACGKSZCAAIQgAAECkUAER2AuxHRiOgAhikmQgACEIAABApFABEdgLsR0YjoAIYpJkIAAhCAAAQKRQARHYC7tyyiO75qTPMn0pcdOv+nR9fM/Z13E5cHuu/e66npcWOevT95aXzMlrs98D2z1L1ZPLu81RtNZS3/xJV0mx4eWLvXxivvMea/q/k5bUny/ZFAQhAAAIQgAAEikUAER2Av7clotME68EHd+zsgxfRaZwQ0Ts2TmgIAhCAAAQgsF8IIKID8CQienNEescj0YjoAK4ETIQABCAAAQjkhwAiOj++SLQEEY2IThwcHIAABCAAAQhAoCoEENFVwV5Zp4hoRHRlI4bSEIAABCAAAQjsNoHCiej5+XnT19dnxsfHzfr6eonv8vKyuXz5spmamirlaUP7ytfxuFRJvdXVVTM0NLSp77h2/TxENCLaHw9sQwACEIAABCBQfQKFEtE9PT2mvr7eXLhwwa7Pnz9vPTA9PW2OHz9uurq6TG1trent7bX5Wjc0NJiOjg5z7Ngxo3J+qqTe0tKSbau9vb209ttK20ZEI6LTxgfHIAABCEAAAhDYewKFEtF37941WpRGRkZMY2OjWVlZMefOnTOdnZ0b8hcWFsyJEyfM6OiozW9ra7Pl7M7bfyqpNzAwYFpaWmz0W6JYYn5ubs5vLnEbEY2IThwcHIAABCAAAQhAoCoECiWifcKXLl0yp06dslknT540/f39dntmZsZGpa9fv27q6urM7OyszdcUkObmZr8JU0k9RbO1KLmo9NjYWKm9tbU1s7i4GLtIRG9lWWr5vFn7yX2Jy+oLv7WlduNseWpw0dzXfidxecf5FdvX7dpHE+2RrStHH7HlFnqfMYuvfzFxmRs+Utb2P+9bSrRHtj70xrJt485LD6batHzqibJ9xTEhb2vjFm5wYwwwBhgD4YyBkpAp4EYhRbTEqqZpvPnmm9blEseKTCtJRGtKh/abmpqs4FW+RLQi036qpJ4i2ZpOoiQRrUi061N5EtGKisctuplsKemfraS9uo33RN/Dqn+2ksaJ90RvafhRCQIQgAAEILCfCRROROvHfRK/mv/skvYlkpUkoiWwJyYmbERa+0o6fvbsWbvt/lRST1M/JKSVJKI1lWRyctI1lbpGRDOdI3WAcBACEIAABCAAgT0nUCgR7QS0ftznv5mju7vbtLa22rzBwUE7zUNlNV1Db9NQ2TNnztgfHCpirPnSyquk3vDwsI1kq10JdIloieksKSqiX55eN+UW2y6R6MR/Q65/Ub7h334Tic4yFCkDAQhAAAIQgMDbBAolovU2jhdffNG8/PLL5tChQ+bIkSNGc581vUPTK/SGjpqaGpsnPppuoX3NjXaiVyJbdfWKvErqOQGvttSv5mRnTVER/eL0eqo4/LWuez+eNIjoVE6I6KwjkHIQgAAEIAABCEQJFEpER0/e31dkWRFmRZr9JPErseySyvnvjM5az9VXW2qzkoSIZjpHJeOFshCAAAQgAAEI7D4BRPTuM952D4hoRPS2BxENQAACEIAABCCwowQQ0TuKc3caQ0QjondnZNEqBCAAAQhAAAJbJYCI3iq5PayHiEZE7+FwoysIQAACEIAABDIQQERngFTtIohoRHS1xyD9QwACEIAABCCwkQAieiOPXO4hohHRuRyYGAUBCEAAAhAoMAFEdADOR0QjogMYppgIAQhAAAIQKBQBRHQA7kZEI6IDGKaYCAEIQAACECgUAUR0AO5GRCOiAximmAgBCEAAAhAoFAFEdADuRkQjogMYppgIAQhAAAIQKBQBRHQA7kZEI6IDGKaYCAEIQAACECgUAUR0AO5GRCOiAximmAgBCEAAAhAoFAFEdADuRkQjogMYppgIAQhAAAIQKBQBRHQA7kZEI6IDGKaYCAEIQAACECgUAUR0AO5GRCOiAximmAgBCEAAAhAoFAFEdADuRkQjogMYppgIAQhAAAIQKBQBRHQA7kZEI6IDGKaYCAEIQAACECgUAUR0AO5GRCOiAximmAgBCEAAAhAoFAFEdADuRkQjogMYppgIAQhAAAIQKBQBRHQA7kZEI6IDGKaYCAEIQAACECgUAUR0AO5GRCOiAximmAgBCEAAAhAoFAFEdADuRkQjogMYppgIAQhAAAIQKBQBRHQA7t5tEX139qIpt5TD9PTomrm/827i8kD33XtNND1uzLP3Jy+Nj9lytwe+Z5a6N4tnl7d6o6mcSeYTV9Jtenhg7V4br7wn2R7Z+tqTZfuiAAQgAAEIQAACxSKAiA7A37stom9ffT5VsK68+VJZSojosogoAAEIQAACEIDAPiKAiA7AmYjozRFpItEBDFxMhAAEIAABCOxjAojoAJyLiEZEBzBMMRECEIAABCBQKAKFFNFLS0tGi0tra2tmdnbWzMzM2MU/NjU1ZS5fvmyWl5dd8Q1r5eu4yvkprt7q6qoZGhoy4+PjZn193S+euo2IRkSnDhAOQgACEIAABCCw5wQKJaIleBsaGsyLL75o2traSrCvXbtmampqzMmTJ+3S399vj/X29tryHR0d5tixY2Z6erpURxvaP378uOnq6jK1tbVG5ZXi6kmYq+/29vbSekNjKTuIaER0yvDgEAQgAAEIQAACVSBQKBHt+EpA+yJ6ZGTENDc3u8N2vbKyYk6cOGFGR0ftvsqfO3duQxntd3Z22jy10djYaBYWFmLrDQwMmJaWFhuBliiur683c3NzG9pL2kFEI6KTxgb5EIAABCAAAQhUhwAi2hg7xUKi9syZM+bixYtGAlrTO+rq6uxarunr69sktBW5dlFrTQVRVPr69eux9RTN1qLkotJjY2Mlr2tKifLjFolof3luZMHc134ncfnVjju2/FLL583aT+5LXFZf+C1bbn7gObP4+hcTl/nLz2/o37fFbT81uJhoj2x9x/kV28bt2kcT7ZGtK0cfseUWep9JtEe2zg0fKWvTn/ctpdr00BvLto07Lz2YatPyqSfK9uU4sN44VuEBD8YAY4AxsL/HQEnIFHADEW2MnQetSLGmZ5w9e9aKZc1pbmpqKs2dlohWZNpPil4rAq0kEa0pHdqPq6dIdk9Pjy0roSzR7uoqUyJa003iFt2A/PTi9Hri+5j1ruZf63r7ncwdX01/HBB22zvOKO90T744ttCEAAAhCAAATKE0BERxi5ec6KEiuyLHGsJBEtge0niWjlK6mc5jxPTEzE1tPUDzeFRCJaUz8mJyf95hK3EdFM50gcHByAAAQgAAEIQKAqBBDRxtgpG4oEK+ntGRK4ErqarqF9vUlDUz30g0GV07xn5XV3d5vW1la7PTg4aE6dOmX0Bo64esPDwzaSreMS2q6PLF5HRCOis4wTykAAAhCAAAQgsHcECiWiNV/5yJEj5sCBA3bRGzcUQdbbNZSvSPLhw4dL0yw03UJv7dDcaCd6JZYPHTpkX1O3uLhop2UoYq1yal8prp7EsyLXakt9Xbp0KbOXEdGI6MyDhYIQgAAEIAABCOwJgUKJ6DSiErl6W4aLSLuyypdYdkkRaM1bdkn7ikyXq+fKqy21WUlCRCOiKxkvlIUABCAAAQhAYPcJIKJ3n/G2e0BEI6K3PYhoAAIQgAAEIACBHSWAiN5RnLvTGCIaEb07I4tWIQABCEAAAhDYKgFE9FbJ7WE9RDQieg+HG11BAAIQgAAEIJCBACI6A6RqF0FEI6KrPQbpHwIQgAAEIACBjQQQ0Rt55HIPEY2IzuXAxCgIQAACEIBAgQkgogNwPiIaER3AMMVECEAAAhCAQKEIIKIDcDciGhEdwDDFRAhAAAIQgEChCCCiA3A3IhoRHcAwxUQIQAACEIBAoQggogNwNyIaER3AMMVECEAAAhCAQKEIIKIDcDciGhEdwDDFRAhAAAIQgEChCCCiA3A3IhoRHcAwxUQIQAACEIBAoQggogNwNyIaER3AMMVECEAAAhCAQKEIIKIDcDciGhEdwDDFRAhAAAIQgEChCCCiA3A3IhoRHcAwxUQIQAACEIBAoQggogNwNyIaER3AMMVECEAAAhCAQKEIIKIDcDciGhEdwDDFRAhAAAIQgEChCCCiA3A3IhoRHcAwxUQIQAACEIBAoQggogNwNyIaER3AMMVECEAAAhCAQKEIIKIDcDciGhEdwDDFRAhAAAIQgEChCCCiA3A3IhoRHcAwxUQIQAACEIBAoQggogNwNyIaER3AMMVECEAAAhCAQKEIIKIDcDciGhEdwDDFRAhAAAIQgEChCCCiA3A3IhoRHcAwxUQIQAACEIBAoQggogNwNyIaER3AMMVECEAAAhCAQKEIIKIDcDciGhEdwDDFRAhAAAIQgEChCBRSRC8tLRktflpeXjaXL182U1NTfrbdV76Ox6VK6q2urpqhoSEzPj5u1tfX45qLzUNEI6JjBwaZEIAABCAAAQhUjUChRLQEb0NDg3nxxRdNW1tbCfr09LQ5fvy46erqMrW1taa3t9ce01rlOzo6zLFjx4zK+amSehLtaqu9vb209ttK20ZEI6LTxgfHIAABCEAAAhDYewKFEtEOrwS0L6LPnTtnOjs77eGRkRHT2NhoFhYWzIkTJ8zo6KjNV3mV81Ml9QYGBkxLS4uNQEsU19fXm7m5Ob+5xG1ENCI6cXBwAAIQgAAEIACBqhBARBtjTp48afr7+60DZmZmbFT6+vXrpq6uzszOztr8vr4+09zcvMFJldRTNFuLkotKj42NldpbW1uzU0YULY8uEtH+8tzIgrmv/U7i8qsdd2z5pZbPm7Wf3Je4rL7wW7bc/MBzZvH1LyYu85ef39C/b4vbfmpwMdEe2fqO8yu2jdu1jybaI1tXjj5iyy30PpNoj2ydGz5S1qY/71tKtemhN5ZtG3deejDVpuVTT5Tty3FgvXGswgMejAHGAGNgf4+BkpAp4AYi2hgrjhWBVpKI1pQO7Tc1NZXmTktEKzLtJ4nqrPUUye7p6bHVJaIViXZ1lSkRrfy4RTcgP704vW7u77ybuPxa1917xTu+asyz9ycvBx+05W5ffd4sdW+O9rq8lTdf8ruP3X56dC3RHtn6QPfbNjU9nmyPbG187J5NA99LtWn1RlOsHX7mJ66k2/TwwNq94q+8J92m15605VanO03qcqvL755tCEAAAhCAAAT2MQFE9NsiWiJZSSJac5cnJiZsRFr7Sjp+9uxZu+3+SERnraepH24KiYSypoxMTk66plLXiOjNAr8aInrpjafShT0iOnUccxACEIAABCCwnwggoo0x3d3dprW11c5XHhwcNKdOnTJ6k4ama+htGnqTxpkzZ+wPDhUx1nxp5VVSb3h42Eay1a4EukS0xHSWhIhGRGcZJ5SBAAQgAAEIQGDvCBRKRGue85EjR8yBAwfsojduaM7z4uKinV6hN3TU1NQYlVPSdAvta260E70S2YcOHbKvqauknsSzItdqSzZcunQps5cR0YjozIOFghCAAAQgAAEI7AmBQonoNKKKLCvCrEiznyR+JZZdUjn98M+lrPVcebWlNitJiGhEdCXjhbIQgAAEIAABCOw+AUT07jPedg+IaET0tgcRDUAAAhCAAAQgsKMEENE7inN3GkNEI6J3Z2TRKgQgAAEIQAACWyWAiN4quT2sh4hGRO/hcKMrCEAAAhCAAAQyEEBEZ4BU7SKIaER0tccg/UMAAhCAAAQgsJEAInojj1zuIaIR0bkcmBgFAQhAAAIQKDABRHQAzkdEI6IDGKaYCAEIQAACECgUAUR0AO5GRCOiAximmAgBCEAAAhAoFAFEdADuRkQjogMYppgIAQhAAAIQKBQBRHQA7kZEI6IDGKaYCAEIQAACECgUAUR0AO5GRCOiAximmAgBCEAAAhAoFAFEdADuRkQjogMYppgIAQhAAAIQKBQBRHQA7kZEI6IDGKaYCAEIQAACECgUAUR0AO5GRCOiAximmAgBCEAAAhAoFAFEdADuRkQjogMYppgIAQhAAAIQKBQBRHQA7kZEI6IDGKaYCAEIQAACECgUAUR0AO5GRCOiAximmAgBCEAAAhAoFAFEdADuRkQjogMYppgIAQhAAAIQKBQBRHQA7kZEI6IDGKaYCAEIQAACECgUAUR0AO5GRCOiAximmAgBCEAAAhAoFAFEdADuRkQjogMYppgIAQhAAAIQKBQBRHQA7kZEI6IDGKaYCAEIQAACECgUAUR0AO5GRCOiAximmAgBCEAAAhAoFAFEdADuRkQjogMYppgIAQhAAAIQKBQBRHQA7kZEI6IDGKaYCAEIQAACECgUAUR0AO5GRCOiAximmAgBCEAAAhAoFAFEtDFmbW3NzM7OmpmZGbssLS2VBsHU1JS5fPmyWV5eLuX5G8rXcZXzU1y91dVVMzQ0ZMbHx836+rpfPHUbEY2ITh0gHIQABCAAAQhAYM8JIKKNMdeuXTM1NTXm5MmTdunv77eO6O3tNQ0NDaajo8McO3bMTE9Pb3CQ9o8fP266urpMbW2tUXmluHoS5mqrvb29tN7QWMoOIhoRnTI8OAQBCEAAAhCAQBUIIKKNMSMjI6a5uXkD/pWVFXPixAkzOjpq89va2sy5c+c2lNF+Z2enzVMbjY2NZmFhIbbewMCAaWlpsRFoieL6+nozNze3ob2kHUQ0IjppbJAPAQhAAAIQgEB1CCCijbFTLCRqz5w5Yy5evGgkoDW9o66uzq7lmr6+vk1CW5FrF7XWVBBFpa9fvx5bT9FsLUouKj02NlbyuqaUaGpI3IKIRkSXBgobEIAABCAAAQjkggAi2hg7D1qRYk3POHv2rBXLmtPc1NRkBa88JRGtyLSfFL1WBFpJIlpTOrQfV0+R7J6eHltWIlqi3dVVpkS08uMWiWh/eW5kwdzXfidx+dWOO7b8UsvnzdpP7ktcVl/4LVtufuA5s/j6FxOX+cvPb+jft8VtPzW4mGiPbH3H+RXbxu3aRxPtka0rRx+x5RZ6n0m0R7bODR8pa9Of9y2l2vTQG8u2jTsvPZhq0/KpJ2y5xYtfSbVp9lpLWZscL9YbxzQ84MEYYAwwBsIcA1bYFPQPIjrieDfPWVFiRZYljpUkoiWw/SQRrXwlldOc54mJidh6mvohIa0koaypH5OTk3a/3B/dWPz04vS6ub/zbuLya1137xXv+Koxz96fvBx80Ja7ffV5s9S9Odrr8lbefMnvPnb76dG1RHtk6wPdb9vU9HiyPbK18bF7Ng18L9Wm1RtNsXb4mZ+4km7TwwNr94q/8p50m1570pZbeuOpdJtudfndsw0BCEAAAhCAwD4mgIg2xk7ZUCRYSW/PkMCV0NV0De3rTRqa6qEfDKqc5j0rr7u727S2ttrtwcFBc+rUKaM3cMTVGx4etpFsHZfQdn1kGVuI6M0CHxGdZeRQBgIQgAAEIACB3SJQeBEtMay3axw5csRGkg8fPlyaZqHpFnprh+ZGO9ErsXzo0CH7mrrFxUU7LUMRa5XTfGiluHoSz4pcqy31denSpcw+RUQjojMPFgpCAAL9zlfXAAAgAElEQVQQgAAEILAnBAovoh1liVy9LcNFpP18iWWXJLr9d0ZrX5HpcvVcfbWlvipJiGhEdCXjhbIQgAAEIAABCOw+AUT07jPedg+IaET0tgcRDUAAAhCAAAQgsKMEENE7inN3GkNEI6J3Z2TRKgQgAAEIQAACWyWAiN4quT2sh4hGRO/hcKMrCEAAAhCAAAQyEEBEZ4BU7SKIaER0tccg/UMAAhCAAAQgsJEAInojj1zuIaIR0bkcmBgFAQhAAAIQKDABRHQAzkdE7x8RffOOMeWWAIYkJkIAAhCAAAQKTwARHcAQQETvHxH9/v70/6L4xMjb/0UxgHGJiRCAAAQgAIEiE0BEB+B9RDQiOm6Yrq/OmzsTDanL2uJwXFXyIAABCEAAAhDYJgFE9DYB7kV1RHQBRXTN+41JW3r/zUhEL3VvZuPnIaL34gqlDwhAAAIQKCIBRHQAXkdEbxaKqzeaynruE1fSp048PPD21IlX3mPMs/cnL689aftaeuOpVNG6equrrE2Zp3P8/H8k2yNbEdFlWVMAAhCAAAQgsJsEENG7SXeH2kZEI6I3iXxE9A5dXTQDAQhAAAIQ2BoBRPTWuO1pLUQ0IhoRvaeXHJ1BAAIQgAAEyhJARJdFVP0CiGhENCK6+tchFkAAAhCAAAR8Aohon0ZOtxHRiGhEdE4vTsyCAAQgAIHCEkBEB+B6RDQiGhEdwIWKiRCAAAQgUCgCiOgA3I2IRkQjogO4UDERAhCAAAQKRQARHYC7EdGIaER0ABcqJkIAAhCAQKEIIKIDcDciGhGNiA7gQs2ria9/z5gLz6QvebUduyAAAQjkmAAiOsfOcaYhohHRuymi37y9bsotbiyyDpCARHTaPxP65f8Z4ElhMgQgAIHqE0BEV98HZS1ARCOiN4mgHfxnK/H63fN/Z3Jyw8m1o1ZmTVm/LXyS9nRvIMF3ho3Jsuyg10G2VRGEb1y7aBZGfnP1CXI8w/Z6N7njCm3hHx+2A6BwAkgogNwICIaEZ0LEZ0WzdSxa+X/FfuOXm43X0+PsMqm2cvm7lxf2WVH7dqjxhpm183/7F5LXebvGmMqENFL3ZuvNZe3MvzzPTozuikReOF/po/x898uFWUDAhDYewKI6L1nXnGPiOjND/bVG+UF2yeurKVGWB8eWLvni1fek/6geu1JW27pjaeMExRx69VbXWV9+/7+dJueGHnbpp/j3SbqhGJ3iMRfXvdmA8PrqUuNbfWjckqomcupPpt6Y2vlPXbpaV1c2oufel+a71sOztZQCI67RsEHUNE7yTxKrRVcBH9/wzcNWnLf9zMfs3dnb9k7t46l7qYtdupTr5xZ93UzKQvp+ez25TaGQeDIICIDsBNiGhEdCiR6LW3Rszt4f83dVm/M5N61UlElxOH1RDR5WyyInr4iDFtT6Yva3dSzz/rwSKI6PXVeVNuycoryHJ7KKK/fG3NpC1fv/62OLzVZ0y5ZYdg/dzydPMdD1aET0/YszBB9OXGx1GIjou+OHnZRHR5e4DiOgdcn4gzSCiA3AUIhoRHZKI9h9Kcdv7XkSXi9jvYxH90xvr5n87fzdx+d8vaH5J9nR76NlU4bMyeqRsY1+6tp76rYa+9cht2kMR/ds96d+SlUT0s7+a/i3Z5Zd2DGdmEV3umkNE75hPaGgjAUT0Rh653ENEI6IR0RsjUrmORJd7oO9zEZ0WqSuJ6LP/y5iWv05fjDE7JaLTbHpv39siuvYDxtT8QfLS/Cn7fFhbvGrKLeUeJI9eTp/L/hdDb9uURUSvr5rbwz9LXe7O9pQzyeykiF5bvmFuD/0kdVlbHi9rEyK6LCIKVJkAInoPHbC6umqGhobM+Pi4WV/PPm8KEY2IRkQjoqO3qjxO51AkOk2wbhDRaR82jv6RPd09F9FpNr0topf6vpkaHV+9eTbqqk37EtFpnCoV0XHf+Ph51RDRfv9x2/taRI+dNubg/52+vHVj07ggIzwCiOg98tnS0pJpaGgw7e3tpXXWrhHRiGhE9P4S0XdunDQrI79MXcrdHxDRT5qs0znSBOuGSDQiOlHcVzKdQ5HoOOHs5+17EZ02lnTsrRtmdepVc2f0cOpS7j6Q+Xj/fxhz9KH0xRhzZ6zW3L7yXOqSuc8CFERE75GTBwYGTEtLi41ASxTX19ebubm5TL0johHRiOj9J6J9QRHdXr70nbL3BkQ0ItroFXfrq2UFK5HoPf5hoSLRGUV09Nr395d7/6nsfSBzAYnoNJt+9t9tUxLRvg3R7duDP87cZREKIqL3yMsdHR1Gi5KLSo+NjZV6X1tbMysrK7ELIhoRvenml9NX3OntHNGbbnSfHxbeMYpER7n4+4hopnPYh0PGOdH+2InbRkTvXxE9eWfddC2a1GVBv+dFRJf01k5uIKJ3kmZKW21tbaan596POySiFYkeGRkp1ZCIXlxcjF0kov3l3I1ZU25R+dk3z5VdVG5mcqjs4vcft13OHh3Hpltl/VYJp5mb18r6Tb6N85efl8V3Mzeulh1LGm9ZxtLMzaupNo1PZ+OUZXxntcnnEbedhZHKZLHp1tSNTJzi7PDzstg0MjWTzSbuA+Fymp7cs/Gk8ZdljGe6D+zQvWn22sUds+nW1HjqvWng5kyme3gmRmMDO+K3m7dumYnp9GUqo9/k3yy+8+9DbrskZgq2gYjeI4efO3fOSEgrSUQ3NjaaycnJPer9XjeaPnL3bmWvmNptA3UB5inpw8zs7GyeTDJ37twxCwsLubLp9u3b5q233sqVTcvLy/baypNR+mCsb5jylObn541+5JynNDMzU9GPrXfbdv3wWzblKenenXUK4F7ZrbGtMZ6nlMf7gO6VumfmKemZomcLaXsEENHb45e59vDwsDlx4oR9eE1MTFgRLTG9lwkRXZ42Iro8I5VARGfjhIjOxgkRXZ4TIro8I5VARGfjhIjOxqlcKUR0OUI7dFyRn+bmZlNXV2eOHDliLl26tEMtZ28GEV2eFSK6PCOVQERn44SIzsYJEV2eEyK6PCOVQERn44SIzsapXClEdDlCO3xcD9VqfZWKiC7vTER0eUYqgYjOxgkRnY0TIro8J0R0eUYqgYjOxgkRnY1TuVKI6HKE9tFxRHR5ZyKiyzNSCUR0Nk6I6GycENHlOSGiyzNSCUR0Nk6I6GycypVCRJcjtI+O6+aiG3GekmzKU5KIzptN+vFH3mySiM6bTbInjzbl7YeFYlStb8OSrnXZVMl/cU1qZ6fyZUvexpLu3XmzSWM7bzbJnjzapHtmnpIY8cPC7XsEEb19hrQAAQhAAAIQgAAEIFAwAojogjmc04UABCAAAQhAAAIQ2D4BRPT2GQbRguZD5+nr0iCgYSQEIAABCEAAAhBIIICITgCzn7L1one9Wu/ChQsI6f3kWM4FAhCAQJUI9Pf3m5aWltzNr68SDrotKAFEdEEcPz09bY4dO4aQzuBv/ehK/00yTz/ClE3j4+MZrN+7Ijdv3jT6T5z6MWa1kx7oAwMD5tq1a3ZdbXvy3L++kdI3U3n78VVemOmNKu3t7ZbR+fPnc/Uf+fJ0b9KPCk+ePGlOnTqFkM7L4K3QDv13Xt0LSFsngIjeOrugauqGpwfCwYMHcyOk9VorRchfeuklc+bMmVz8e2TZdPz4cfP666/nSkRL1OuBlZc3PUjQHz16NDciWoJe/8RIHxTlwzwkidWuri5z6NAhc/bs2VwIDdkkgdjQ0GDELA9JYl5jW/eBpqamqv+LezFqa2szBw4csPdM7ech5eXepGtf/zhM/3E3j0J6bGzM2qdnyo0bN/LgOqMP+bo/HT582PT19eXiG2EFQHQfmJqaygWjUI1ARIfquQrsVkRVX7tJREuM5SUi3draaq5cuWI03UT/Ej0PEY2Ojg7T09Nj6ermMjg4WFXhqiivXo2kh5UeXLdu3arA87tTVN9qyFf69/XyoZhVO8lX9fX19kGlB1Yekq6106dPW5/t9fjWeLl48aIZGRnZ8KFCAkNCNS8fxuQn3Zdkq8b5q6++aj9YKxpczaQxXVtba0VGtW1xHPJyb1LkUvdIjSF9wNA6LxHpN998094HNM7feOMNK1qvXr3qEFZl7QIg+tChe6aCNNW+jysCrXuSbNK3G0NDQ7n5wFEVJ22jU0T0NuCFUlURDD04dcEoVXtqh4ShxJc+BbuvlHUj1r6+kq9m6u7utkKspqam9BCVeK3W1A49CBTBeOWVV+xaomx0dLSqIkiRlNdee826SeJVEZ+8JD085TsnpPUAq8Z0k+vXr9uHuRvP/197d7DkOtFDAfj9n+VC3RdgxZoFKyiKAha8AWzY8dc3/OfSuJyZSeJWOxN11YxjJ3HLR93SkVp2OCqBR2WgKPv9ww8/vBDU6Aep/uabb/4zftiHVUu67tMQ1HPqGlIm4JclW9HYI7YJqaCz2ClEWrC/CidYnM02ydZnPI9EeuXzkMnEPqXRI9Ia35fjlVtzjg8xzxBXNsrYWvWMZoEGGQSJVoJlx8llZZGs3a5DoEn0dXg95KcZfo4K+UpjaEya8Vjeq9huyY4+GcAVzpNzlOXxx1n+8ccfX4xusgicRGVDJvyiFGOrJfCAEZJBn6sMnjGD2CtVQOqNJfo0nqpvNFIDnTKO1IyTxTEOokIeAZZAgrOODFsCRoeOcaZwm90sYxsfSjdgxGEbU8gEOREy+/5kf3/77bfZIv3n/Poln5ISevruu+9eZPEh4wlO1Y1+kMKffvrpiyzRo/GEdFRnNc9om6KXkTjDyT78lC9V+xXjiY3kPwSP9jXjXQIJga1s+hfA8in6NnbMO7ZJs/JiDlY2MhnbklU4AX0JXpNkEDAm6K+U69H7ahL96Bq8IL+JIeOcpUjLb4iX5SSTB7lAECubSazWmFPXRiJNVpO72vgysqJwZRucN4duqQ1+DArDV+046Uy20B9i+vPPP7/gxShb+l7RZHZlwzkk8nEMCJpxhQzBjT5hGf3OlpMDMGYQMePq8+fPXwILGUUZF859VoMD8iwrb2vMGCte2yKuYyZzlhx750W+jGfznSOHjYwT3aR+nGNnEwRCM3Hak89YMb4zlkKk7RtDK5y5MU0m4wp2wUZmVVBSXTt6RtsEIwGOcW2MbYn0nq5nH2N/jG0E0fhhs415888xxL56JZGt1i95tMgoYEXy2a28NxufnJ+tNtfZbaVv6Z9O6bMi4RBZPtK2SfRH0ub/r4XBYOhkT2QFOCQEVuTLmfpLJqr68mW8LLeHaHGmyJlJXe2kXDvjBiv4MC6Mr9ccGOIoK13dZFNkKshBHnJ5DSuyJnNQJZeMuH6RL04A4WGABT50iegzxIgYApml+dnyCS6UA5BFv/TFmdJpZUMkkCyOk5PyGhGUcYbJKiINA/ONcwyhd2Mxgm8M0VMcaSVeSl2QVaVKacYP0mo8CaSN9+rGbtKVMWTFx3inz5QGVctzNtvEJtKbeQcf854NCJE2zqptk/GLkJpzaexVMuK29qsbe7m1Q3yJ4CylQpUySSqwSeaZRn+Rjy+OTaiU6aP01ST6o2jy/9fB+SCjI/Fi7FZkdgItmcZawj0iPdax5nsVW8SUEeY8Q6AZFFH7qsbA6R8Jo0eOyaoBDKsIaq5dVp7xTZkNXZIpRJpjRazJJiM7Czdk1JI/giM41E+IloCQc7KP9HCcs+syES79IhFpcZzIVzLk3iO7MV9BMDhq2TdZQg0B5CRl5enN2Iah7aqWwCJjKHJw8MlIR7d5b9YWCTO+JRussoyECzk0lqpXx3KtZ7NNfAgbSX+yqWymwCdEmi2Y3RA/KyhJbhgz5tqoN/IJGlc2tkCAn2acsevG1IrGXhnnbICAw7jmS+iUzRzt2Ar5HrnPJtGPrL0d2ZEeJCM3fvkIY7ySSOdxaCOR91QOco4ZaTJWOCxkRr+CDc6acWOYEUHGhFGukGNUn0wBopUyBNl5cpGVAY7RG79T8Ro+ufkrhtYxxpjx5bCUmCA/MiwzyA/HwykZ05wl3RkrnLj+yUJGDlZGeoYMW6zJhEjIqqbBgywh0ByX/dHB57MztggzUqN/S9ojqRHosANkgaWseQVO43Uaxxw3nfmjP7I6nhYiLRCoaMZUAjDyCNQ0AZJgozoLPdoB+llpmwSD8GAXzXHElD2im6yUsUt0ODtoNd+MZ1sJhZSS2Nf/GLyvKntD7PlfeoMdG0Wu2MjRJ1eMbX2MMsGMDFZ9EWm6TYKE7ep2GwJNom/D7dTfMoGTrYugiOwskpM+XtsiPrLNIdIMIcKDTKchHRWNIUH6OEnkS7+chH0kRNausiERSI8/ekN2OG/ZMQ7CsWpnPl4/p7Al0uP7M19z2kgfgjOSvmDGSSH39OnP2Jc1r6r3R6IRCfJk3iFgcZxVpB4OHCI54AQzdf6cqH0ycprGvvrxyqZ/GUyBKgcuQGQPLhFpOh91PVNWOAm+YAIbMiGybEKVDLm+jOnRDsBilW2ChXGj/C92m6x0iUgjjMZ3hd1W+mN+pxzBWLY/zju6zDhLwB9sZ28Rd/6DzU5wz+fSpfHuGMJf2fZk0j+dkdWWjo1/wX632xBoEn0bbqf6lolgQjB2JoP9OPQxQq8UmgxkYUBCTDlOhNBxtXWjYa6SLeUHDFqyXghitcMcrzdO3DGYyGAg0pGx2vhGT8ZTSD18VhHpcSyTLSRQUCjIGPEx7jhY+M1ozq9fDspKhn0Okhxx6CGKVY4T6VOKkJUBxBlhJZO5J5uJ8MicI2Rkrmx04TnC6deKC7kQHceqSl3GaxaUCjIEXOZbCDTskDG6rG6X7EC1HOkPOTam4JOx5T1yIov+vK5o7E+IM7tt37gOkTYH2E5/Xlc2GXrjxyqLvgWzIdKVcox9vSaTwAwvYMesTAmU2NhutyHQJPo23JZ+axv5cwSIKQfA4JkUnJOJYb86swocMjFyZOUkZaHVYXKcnDkSUklc4SHQ+PTp0wu5iENfSaRhQT9kCjGE3Uikqwca8oCQxaiSBeGxT190OJLWKvn0L3sykjHZZsHYWLYwUx76Qk7JgFQIMjh2Dmsk0jNluHRuekOayYbEm3Max27ftqIZIwiq4MvY0RAtcsVu+QyiunJ1hUzGuSVusiBjAgz6rU48nNEO0BGCxU6GGIZIK+9IzX3FmEofnjRDT+zRHpHO5yq3WSkzbmKHglclkTZmk1B4j0ySEewpPPNYzkrcPlJfTaIfTJsmqoEfQ68WDTlk2BxTq8ZhhUjHcVVfJsc0Ziks/yE8q+RhNJB6Bg42wQcuDPKqQMOd7urTBBnRKZnIQ67qpk/kIg5B/5yBoGhlIxcnzvAHJ4GHWt+KhsSbd+OYRjI4T9ggG2ch0uPYRjxkxqoCH9ktpB02acaSZW1lLsiZPzYrRD+fq9yyQ54mQV6kg16zulAph76MnzPZAQEZW+1PkE+2EEP75kGC7Cqs2EPjSuC8l5E25lf5FnOfz/WX5Ay82KnZ847vYBsFNVbG6I4MK2WqGhNn6adJ9Fk0cYUcDJhMT8iEr5o8SAaHxSEwOMkEXXHquz7KiOVmK4TCEheHqcm2cOaMS3WDh7KS3KzEwGyJdLVMVg44pBBlOt0S6WqZ9Mfoy2iMY0tgVkWijRdZU1uBYcZPsMjYR/TJadxXNCUJ9CN7SiY3nhpHnBhSQWb7K0oTxuuHB1zYAmPL68oncQieEdNtS7ZV0CGTmKzm9nMz95FBQZiMs3HOLqwkX671jHbAXM+Ng2qMyWjMCzbcA2DFc3bjJ8bVEwmQ2CSybIk02SobO6CcRaBhnu2R1gp5JBJSGpUMdMj8KpkqrvtMfTSJPpM2rpAlZCKGJQ5TNIrAchCVjWEjU5wjZ45cyDjJhnGuVURse91kkwVDgsioMTAyUauWlDnxccWATGRjlNWvVjSOiHPaOiBywIrOqm/U4aBlLWGDAO45bPKRrYpARxch0vpOOZLAkazV8y0y7W1DpJWbVGd7kdI9Ek1O4wwxqtabvpOlNJ6sXiDTCAgbUI3RqLPVdoBtpC9j2tZ+COv2EZuVCRABj0SRFUSN7yAj+TTJIvaBr4tuX94o+CeAZqettuifnGwSn2L8CzqqGjzGe1W2xHmFTFXXfpZ+mkSfRRM3yGHiJiNtMjF6nINtjM0Np73pK4gf4sWIpG9GF1FzTBY4x2/q4Mov5XE+6ZsD3xLpK09598fVnsmg0g/nuedA7+7kihMk0LFisCXSdGclw99s5ylLOZaQ0NPXX3/9JRt2xSVN/yiH5QdLEnxxpFlmnt05QoH4mUd0BzMrLJFl7J/O4Frd6C6ZsLFvj5FDzqpbSMRXX331EtSnzAQ+AkTZRJnpyra1TUrytgF1hTzGEQzYSDdZWhkTHCqdMK4SYBtrPjNmhivkM65DpMkguCYvnSLZK8aT62YD4MX/ItHmZBI07Giln4OFAIPfpz9z3jHjKfOwWqaKsXGmPppEn0kbb8hicsjs7j2Fw0SOg3jjNIe+HUPM+I6k/tBOrjyZLIVMAceNeFhCjkPg5BmbqmxvRGfckK0sIcuicAwh0it+7YtsZLBisCXSlm1nPeEimGRrFUWpD71pnLVsD8dEX5VOKTLtbckxymYVSFYzy9173znyGJzoSmAKF3Pe+E4gfWRft56LDsmIXBjbGrsVonbreW/9njGMeMlW2iJio52sJhiXbFOIdJUdMJaNW+OXfjT20kqihsAKMNgp42svUHv54OR/I5HOamtuDre/ssGPPadT9mtrQytkQ6D1a3xvM9LmXGVWvOJ6z9hHk+gzauWCTCaMSWFJEhE0SRhABI3j4iQqCUdIPWOLUOj7DESaYbP0lwYv+DhORrW21U22S6BBFo7S30ikQyCr5dLflkhb3oZXVSbTOEIGEecxU28sIdLGvT/Esbpx4nvlCciZbF214wyRFpCFRASnlHZVYGQeWV1yD4TxMzZZXqRCsG9Lh+xWhW2ilwR/5vt4L4T+BSBbIj3KfvRrfY6rPK/ZJkFHlR0w5wQ6sKA/+zKXVskiL3mMsQRDR2Pz3vONRPq93zn6c2QwltinjHf+10odu25czW76NY/Sv/74OWNKM9ZGIl0dIM6+/rOev0n0WTWzkeutp3BsPl6yixh6CD4jywBb4tI4dSR/xRMv9M+Jcg4IaxqyI9OyoskSxJnCDE6cJRmtLFTX9O1hwDAjzoh9JYGOLJcy9Zw4ZzVmzPKdmVv6QtoRQAR/rxlfIRx77886FiLNcZNTM+esuAhEKpqgBqGgt0sYwEdANs7D2bIhNZa2EzBHh/DR4GUOVgUcAjDzPAHPmWzTSKQFQwIe818plbHEtl/S7Ww9bs8fIj3+Quj2M7P2rVwgq8YQO8Q+spfsAvsAt5HYzpIj+kryRT8CIbqLHfD0EvLAq1sNAk2ia3C+qxdk1N3SmslqyQ0J4yhWPIUjF4PcJEtHvnHiVhBDS+sx8uoMGX2YOKZ8g7HxGY7e66pfsQs+dEU/9BU8ZKARHQZ4xVKbp0kIKPaeDZqxVZWBDk62r2Xqx89VvU4NL9JDh6sCwvF6kVFlSBzmHpEePzvztZWczK2Z/dx67reI9K3nveV7dCXYQbzozP4ZbFOuJcQMGcwKHfuJMI5lL/n8yi2ZKrLi/FjIuvmGlAoaNfpjt0Okq/GIvkKk2WyySMaw7Ui1FaJudQg0ia7D+uaePHEjTosh9nrVUzjGi0A0LHExMv4YYYRRJmM2QbRkjNwghFk+li2QheK0kFbEzL5HAK0gQbIW6lbHJgPmxjROK9mx8f2ZrwUUMFP2s7LOce8aOSfO+yyZ+nGZVHC2ahUjWFkyNpaVTnGUnOkqIq1fWeiq0oNgsN3q/xKp2iPSK+6FILOxbc7J7sIu43ylbRqxDDFLacf43rO9Dkk2fjT7Y4lEjvFvY3KkEqfoK0RaAgmJ5lPOtHpQicnKvppEr0T/ir5NWoTMpF71FA5RL+eJOCfrzJFxEDLAMtMILIJf4WTJw/AjPDDRZE8cG5e6r4D50I+OmXonpjuEf0VDNjgGZEyTtUAqoscKmejLOLbNOEYKLUdyDNrqTH1wkHlCeqywCBCNafMP8QmG+ezs7Ws/4YuU7a0qzJAJBvRkLHHgWYUa+0Lwk8Ubj894LaP7WnCzJdLJtM6QZTynOcUmheALlgXyxlEy0uPnK18j8HvBT4iZG7KNt2ds9MRvsU/JQFuV2yPSK/ChN/PduIq+QqRXyNN9/oNAk+iTjgSOUbZQNlOkGWJqgq9ql54IoDSBrCJ2BsePO8zORAcDeCDNsgIchHYWIo2IIdIhiAzz6FxzDbO39IOsWiEwnoJTiLTHRVW00fBbGaCzOKvgtDJTz0EhzXAxjuFGRvsCRbpDEDnamcEQDDhHzpKu9IvQh/xk5SUZ6Qrd6dN1w4MeEVRzHjZpyk0qn3NOJ0g0XSH0ezohpwzdKGfknbWFTx4xxo4j0GwiOcfSjln9Xzov/RhHVsLMt5D8fN5Yi63KsWfZJtCRDNLoasxAb/ercWETJD3ML7ZcoBZ76gZeK3jd1iDQJHoN7u/qlVNISYKsi7+qJxTI2si8xagyKCYwoqExOpyTya0xPpy6yS3jMpvsM2ohgyHS45MSBB6R9UXAgn/kcO2MHMKhfIIz5bjo0fa1zNkMEekPmVeHTT7kbMRJwLF1pjPkyDlj+BEwBEdzjFMPkc5nK7cIRoKxOCn905fgI9lyPxwkEDH+ZjT6SNBMX7DxF1LmtcY2mHuVusv4QaRlK2XkOXAkX/CBLMYezMBme04BmD+YsD3m3h6RrsQoMkZnxs74Yy7GDbsqQKtuamXpiWx0aEytwKb6ut/qb0ugfd483BJn+4Khasz4Yv6EjdIEhClRJBNZYxfeutZ+/3gEmkQfj+nNZzQR1DYla4jsOOYPeVZGwZmHPN7c0RtfNDHdUEWWZL8QUkuRY5kE44MYImhkZKD9zTYy+kXC/ICCwAIeHDwSNBLEN8ZcMVQAABPPSURBVC7z8Lf1ncwYpw4rsgkwEA6rCdWNDMZNbhYMEarECQaCK2NXZs5Ygc+4FOkYMpaynEqcEC/6SZkGJzWWutCfIJL+EA/jb0aT5UZuNJjBQ3+w8bcl0jNk2J5Tv4JB40bL+ElGmmNHCmWFK7O9ZGGn4KSR8zUi/fKh4n+jzmbbxNcuje2WAGEzk2klWxPpf1Dj62CTANCWbWIXjLExI/0azke9J4g29zOf6I88yHIau27OdVuPQJPo9Tr4IgGijBSauCawzEr2fYjD8N7sJtqO85bFRGz0u0ekZ8uyd35O2/ItozJmVjl4cjOKsxtdcEgyStEJw+cY+RIAxRDPlufS+clmDI13k8MptcmXvnfUcc4aLgIyzsjqhVKOkJ6RSB/V57XnSVBmtSC6HIk0vGTJja0EI9f28Z7PO/eYTR1JmNf+yFFVKqXMRwDmZlQZZ0QMFv7oLUT6Pdc24zNWMgTOIRcZUyOGM/q95pyjDlcRacGFAJEtN/8SBJINGcv+Ndf10T4bIi3ja7wb42lsQnUGGpFPGZKb5NnQMfHBJ1etSgeH3u4j0CR6H5eSo4yXiRDHjewkGiaAR7JxElU3xOSiGXsOE1HdEuftfr4zaytzyYAkI45AyBKSQ4tDHw3MLFlyXn1y1IiEDEYymJwU2UKgZenIPhrknGPmFrEnlyU/+O0R6Zn959yctOtHnjPGrVQY51pIzyoirf9kMs1FTmucjzKwIWi5phnb3LBnTHPiGevBaMxAVwXS7BAykeuPrhKMZd4JjvL4xhnYvHZOY4o9IFPkFMQaTykVeu37R75Hd/Rkzv3666/OTXslABV3XCZzo0Vc41cGVMhZ02cg9K/W0TajcNnIafRlYA+842NwgkS0P4rfb9ahUCT6FXI/33S42TCSEbwCEksxLSxTEga9UkGiQItImKUG+Js33kbHbjnBkQxoQcMLLlFMb6WXhx5ln+mimXvuCiPEHjtMmCcGUZjlNPDTTZKxs5kAhOUkZcBpGMsONQyVpFerKaEl2RAZkYn2OKYKgZDZmtwopelE2N9c97RHq2PDBCnGV1BV3Gjn0YhfjACIZVGehRJn2neW3uGduaz83MzKdfcy2kWH9KyJCJrALBxTEkVdA21iDnHDO3sUn6Z6vp0Jw7Q0MMYRV7RSZjn9/J+DqDnJUymGfK7vixbUtGutpu8ytsY3w/W2lcI/X0x7c5RnZ/Xnc7BwJNohfrwaQJkUYkTBxZRFlNmSAEu6IxKmqsOAQtS0hxXlsiXSGTJTQYMPYhgBx5nFbIWYUs6cMSN/3kxiBE1T7iIwvN2HGgstMVNdDwQGpifMkn82tfYMF5MsQh0tVkdSTSxjSSMxKz4Fq5za96wYj+3PwVp4lIC1wFI1WNHAIf49l4JxPdheR7jZxVOs7ItC3ZYA8Q6co2EkF2wC9+CjKMazYCLrKH9lN6Vikf22jMwIz9XiHDeL3muPEbsjXil89VBdLp7yxbdtBqgTnGNu21EOntisLeZ486RmdWMLOqYhyxB3wd2xQifVR/fZ7jEGgSfRyW7zqTTApHYDKHTDC+I5GW5fXQ9CzFv+vEd36IwUVwOG5L7ia1GwY5hxDrqgx0LoWhZ0gYkS1xzr7nClcTQ8QUcXajHMyCz4qbPWBkPG1LIpCK3OSICMHRT8evaMlsyhZeclyVcpl7yKC5SIeeuEGfIdKVsqSvkFaPHyNfmuOVhD792kamkUgLDs256obYCFLZo2RQ4RQiXS3P2B+cBD+CixBothMpqm7RGXuAeMUu7BHpatlW98dOGz9081bz9JnKoJU8IdKC+hDoyMk2CaarfV367+1lBJpEX8ZmyjuJcpUEcNwcg6hTZtOxlHZM6fwdJ0WUTWCyIRpuShmX399xikM/wuBxUJxDiDP5kpGOQz2003ecDJF205VMmMbgImQrsNL3lkgbUzLSiAbjW+0QthCOGekEj9vPHL3P4YzXLVD0SLQck8E3xgUidCdTPls2Mo0lEeM1hwCNpHV8f8XrUSYrK+bie0jIEbLKBMoawotd2iOCxrfsnfcrm9ItiQ79G0/sAJuZY2Ra8SupxrB5r4WUCfSNcatkFeU3lXq4pi82iI/la41rOAnCkNYEP9ec757P0odEx1Yf0ZnxQ8Zu50egSfQCHSWrwoEjgYiXCFkW2GPbVhCxLQwmN+dFJlnyqgyiIEL2JMaFg0LkLb9pIdIrMtBbjJKR5iwZxKpSBUSP0ZdpjqGF00ik4ccQ+wuWW/mr90OkEdaKJhNoDMNLBpXDNJ6NJ8eULwkwkGnHqhoySm979zo4bvyTi6M9Q4tM6usr6o2NZfMJ4VFeQz8wMff3iHQ1Rslomu/GVBIfSCq9+fN6RWMDrCSmWcUQ+KxazYgcK7fmmeBCY7Ot9vgTrBpfVqIks4ytqmYMsYN7N5s2ka7SwjH9NIk+BserzzIS6fHLiAYncpamfrTiJsJcLwMimyPLy0nlhyfUHMskagzQqgx05Mw2Rnm7/Jb3Z2yNEXgoj0CSYSWoQHAQQ++FXM/o/55zIoZV5BBRRqL9uWkHkQiRR5rduIto+3O8ssmIW27fKyEhy1kCn2BSKRNMxjIyc92YTra5mkhb2jeWNFsZckGsZgylFG+V3U7ALFAU0Mveh8Qb87A8qz14AXHyP+OFfb5kd/gT46uSROeSkWiybfXDDwqIKoP7yNTb6xBoEn0dXod++hKRPrSTBz0ZZyWjgiAyJsjhmGE502XJZjDElW0kg15bYpfZsKT86dOnF1J9yWlUyrmirzHzZBxxUgKOBF4jdiFHK+Q0buhrj0ivkOcsfSKAIy5KJbYkyGcqAg1zSBZctllDdpBmWUxER1tJpEMAU1ZGHoG9FRdyw9H+MzfBl0Ai83/EAn6IakpexvcqXrM/+qerLZGu6L/7uB+BJtH3Y3jXGUKk95Z17jrxB/kyI2c51/LbSIQ+yOXddRmXyOCYOburgwf98jbzxFElIx3SDDvkdXbwwzGqT7eVqZTBRHAEPGRpIr0/yEKk4YS0wmlVoyfjJI9iDJG2ghEibcUsmfJKOfUpi7oliOT13uzxXXmt1/RlfsOFzgQ5Slpk6aMv51I2ya+Yn7EL1/Rx62fpxGqrck7y6LuJ9K1orv9ek+j1Ovh7xZ3AJ7jsq0RgeLaO4qoTfNAPXyLSH/Ry33VZe5knjmpLpN91sjs/NDpITlwGUymHzJjsqvcRRDWZ3u/2LwKItJpj9dGr25Y4b/dXyUcOJV1jJho5Sw3wKrnO0C9MjB9kWSCmfApphpd7bMabjKvkNd9lvQVgav7ZATZ8tBN02u1xEGgS/Ti6akkbgV0EQqSz5Lz7oQ9+8D2ZJ44KcZV5qmxxkJbWERwtsoRIKxuQQUcYV9XWVmLy3r6Ska4seRnLoOjJfSGC+C1xti8wo7fKpjxDmZtMKxlCFvNkEISx6gkqldd9S1+wgZW550kqMr/0lXshqjP1MuPuzyCHLUI/Eumsdtxyrf2dNQg0iV6De/faCByKAMc/Ov9DT/4gJwuZeC3zBKMKkqoPN3XZqtG22rRdskXQZKVyk5qSLq+fUY8jWd0ON0Qa2bCd3Tw5xaqAsWTlKxlMGU3ka0ukZ8uzPb/SBGPG6kVIGJnc/L36ySBbWc+yT5dKqBLArpRLsK/0B1mW9DDu1UMLxtiIbo+HQJPox9NZS9wINAIXEDhL5smTZBAwzpGTtM9hbon0hct4qsN7ZHUlAAnGlETk0ZoIWB6DVpmBlnXO/TIpA0qphgDNqooAg0zdLiMQnSKvFU2meQzWt8+od6O8X96kNzYhT56qkK37OBaBJtHH4tlnawQagcUInCXzpDTDDzl4qkwcahPpv/+TaUc2LLPvkdWVw8gYUj/rsXFpI5HOsZnbkORkUO37gRCPsMuTSfIZtfbPuIJxDf7GmSc9VeCkXEQAbb7vPaM+xy495vKa6+rPrkWgSfRa/Lv3RqARuAIBy6FxUJ7acqlVZ5725FDOoTaVoxxrnTnWZ619lHlD+HKTsCyrH3FZSVZH3VlqV39Nzowh2zR6S2Y4x2ZskWNZaGQ5GWiv94j0jP77nLcjwEb99ddfLyQakd57Rj0bYIz56/bYCDSJfmz9tfSNwFMhgERY+vQEDvWhCI+73H/55Zcv2d4AUpF5kkmVRVWP6kc49pr6VUTaMry/MzxtYk/OmcfoDVbIs8fWjeRhJVkdr1nQ41FoMr9k1fZkG78z83V+bGNLnLf7M2Xoc1+HgLnuUawCLUTZjcPjo1kRbDcSKuHwfrfHR6BJ9OPrsK+gEXhKBGQvOSmPhkNS8/PLlWAg8zKrtsmu7vXvfbLKSj2j80QeXL/6XcSUrpCJPNliJVmNvn788ceX5X4EWkAkMCIf2dRDp4Qin5+9RerV1buhckuc7ZOr+ukSs6/5kc+PQCu1oZc0c102OqUdjpsLFc+ojwy9nYtAk+i5+PbZG4FGYAICyIOnFFjqloWW3UTQqok0opOsEtLlKQDqoJWcPCNZ3lO1GtQxwHBTFXzcWOWpF/lFvVVkNTIjzB6HRofffvvtS/2xzLSVj4o6WsQYYU4WnFxWOYwv722JdOTu7XoEEGiBlvHjZk+6Stsj0nmvt4+PQJPox9dhX0Ej8JQIIBuyOsgroqN8w/NgPeKuuinRsPzOeWbJNvvVspytP+QYGUWkPe5PRtprmCHTVhFCpCvI6oiPGug8X3kkPj4jQJItH0tPxu8e/TrlJHnEHnngpFwpz312rDPQRyN/3/noyBN42B8lZoL5PSJt3Fc/o/6+K+tvvweBJtHvQak/0wg0AksQkHHmmDQEgqNCepAfTZmEpVLEVb2xrPSKhjCPPwjiBzosxSONz94QYwQi+NhHGAU/snTKKGSkQxSr8DK2kGQrGvrPKgb53LSKzBpvlc0YV0+rLEDg4fnParRh5b1u50fgEpEW9LcOz6+/ayVsEn0tYv35RqARKENAhlKm0jK35X/E1C+1pUYVCUPQlFAgQxUlFAi8kgTk3ePrkDFEh2zJWnKkCFqT6H+GCoKMFAYf5FQJDsKqXEHQUdmME3XP+aEb+qI/RBrZUf9cMZYuXTOylfIW4wh21UHGJdn6+NsIXCLSb3+zP/FoCDSJfjSNtbyNwJMggGBpMpiIdMgWgqEUYHxebhUkufse+ULqkRvkSzmJpVrlJDLijiNkz9pcuyXu3IxHZ/SX50Ej03AT/GyXviswS/9uCk0N8kikz5IxJIfVFVj9/vvvFdB0HwchECI9Pr7xoFP3aU6EQJPoEymjRWkEGoF/EPATuDJwKQGwddNOnuawgkiHQI9L/ORQyqFulcyW35Wb2J6FiK0YU4gpHOjMCoHsvZ/Utoog4FjVZJetIiD3IdLqskOkyalEqFsjcAQCxtUz24EjMDz7OZpEn11DLV8j8KQIIDqyzSORTmkHSDgnxLZq2V3ZhhIO5SMIsxsYPR3EcVnXqp8UfqThQDdKXpBpwQYCa39VM2bGVYw9Ir1Ktu63EWgEHg+BJtGPp7OWuBF4GgTeItLVQIRII/NuiEtTqjDu53hv/0EAbm7W81Pa449PVOGDzCPM2h6RFhxllaNKpu6nEWgEHh+BJtGPr8O+gkbgQyDgCRtqPz2n19MIlE0gP3tE2o+WZAm++uLVOKp9lpEmH4KoTKFv/HpbE7DySLCKhjTnxk716wKfEGVEWkY8N6hWyNN9NAKNwMdDoEn0x9NpX1Ej8LAI5IkE6mkRaWUAiI5SACQopR0rL9ANj8lIy2D6YY4VN8etxODMfQts3DCoFGh85GGe9BIi7T0rCNk/8zW1bI1AI3BOBJpEn1MvLVUj8LQIINKe25sb+GQu1R+70RDpQZLO0EKkEXyZzW7nQEDNs3GypxNE2iqCp6v0Y+POoa+WohF4ZASaRD+y9lr2RuCDIrAl0me9zL77/nyaEdTk5sU8etBqhsfuCcBknmWqPSe6WyPQCDQC9yDQJPoe9Pq7jUAjMA2BRyHS0wDoE9+EgOcpq6t3E+Pnz59fflrcWFLeIUvdrRFoBBqBoxBoEn0Ukn2eRqAROBwBJR3qjVfdRHj4BfUJSxBQaiMLPZZ0fP/99y+P2CsRoDtpBBqBp0CgSfRTqLkvshFoBBqB50XAz8bLRPcTVJ53DPSVNwIzEGgSPQPVPmcj0Ag0Ao3AcgTyYyrjjarLhWoBGoFG4MMg0CT6w6iyL6QRaAQagUZgREAZ0J9/vmfso7x/X7dCDQCjcA9CDSJvge9/m4j0Ag0Ao1AI9AINAKNwFMi0CT6KdXeF90INAKNQCPQCDQCjUAjcA8CTaLvQa+/2wg0Ao1AI9AINAKNQCPwlAg0iX5KtfdFNwKNQCPQCDQCjUAj0Ajcg0CT6HvQ6+82Ao1AI9AINAKNQCPQCDwlAk2in1LtfdGNQCPQCDQCjUAj0Ag0Avcg0CT6HvT6u41AI9AINAKNQCPQCDQCT4lAk+inVHtfdCPQCDQCjUAj0Ag0Ao3APQg0ib4Hvf5uI9AINAKNQCPQCDQCjcBTItAk+inV3hfdCDQCjUAj0Ag0Ao1AI3APAk2i70Gvv9sINAKNQCPQCDQCjUAj8JQINIl+SrX3RTcCjUAj0Ag0Ao1AI9AI3INAk+h70OvvNgKNQCPQCDQCjUAj0Ag8JQJNop9S7X3RjUAj0Ag0Ao1AI9AINAL3INAk+h70+ruNQCPQCDQCjUAj0Ag0Ak+JQJPop1R7X3Qj0Ag0Ao1AI9AINAKNwD0INIm+B73+biPQCDQCjUAj0Ag0Ao3AUyLwP6tfdLgEIwYIAAAAAElFTkSuQmCC">

Cũng tích cực trong việc trả nợ, tổng nợ phải trả tính đến cuối năm 2023 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HoSE: KBC) giảm 22% so với đầu năm còn 13.226 tỷ đồng.

Tổng nợ vay tài chính còn hơn 3.659 tỷ đồng, giảm 52% so với đầu năm, chiếm 11% nguồn vốn của doanh nghiệp. Trong đó, vay dài hạn ngân hàng chiếm hơn 3.322 tỷ đồng.

Trong năm 2023 Kinh Bắc cũng đã tích cực mua lại trái phiếu trước hạn. Trước đó, vào tháng 3 – 4/2023, doanh nghiệp đã mua lại toàn bộ 2.000 tỷ đồng của 2 lô trái phiếu với mã KBCH2124002 và KBCH2124003.  Đến cuối tháng 5/2023, doanh nghiệp tiếp tục tiến hành mua lại trái phiếu mã KBC121020 trước hạn.

Sau hàng loạt giao dịch kể trên, khối lượng trái phiếu đang lưu hành của Kinh Bắc đã giảm xuống còn 1.157 tỷ đồng. Đối với lô trái phiếu KBC121020, đầu năm 2024, phía KBC cho biết, đã chuẩn bị nguồn vốn để "thoát nợ" trái phiếu.

Bên cạnh đó phía Kinh Bắc cũng cho biết, đã thực hiện chiến lược ưu tiên dùng mọi nguồn lực tài chính để thanh toán đúng hạn. Mặt khác, dòng tiền tăng mạnh từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp cũng góp phần tạo động lực để doanh nghiệp có tiền trả nợ.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG), tổng nợ phải trả tại cuối năm 2023 là 14.600 tỷ đồng, giảm 10% so với cuối năm trước. Trong đó, 11.600 tỷ đồng là nợ ngắn hạn, gần 3.000 tỷ đồng là nợ dài hạn.

Cơ cấu nợ vay của Đất Xanh tại cuối quý IV/2023 giảm 8% về ngưỡng 5.289 tỷ đồng. Trong khi đó, thuế và các khoản phải nộp nhà nước lại tăng 7% lên 798 tỷ đồng.

Năm 2023 là một năm vô cùng khó khăn với doanh nghiệp, thể hiện rõ qua việc phải cắt giảm 1.305 nhân viên trong năm 2023, từ 3.773 cuối năm 2022 xuống còn 2.468 cuối năm 2023. Số lượng công ty con của Đất Xanh cũng giảm xuống chỉ còn 84 công ty, trong đó đang tiến hành thủ tục giải thể đối với 8 công ty con hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Bất động sản - Áp lực tài chính bủa vây, vay nợ của các công ty BĐS đang như thế nào? (Hình 2).

Tỉ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Vinhomes là 0,31 lần, số dư nợ vay chiếm 12% tổng nguồn vốn.

Ngược lại với các doanh nghiệp trên, CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) ghi nhận có dư nợ tăng trưởng dương sau 1 năm và tổng dư nợ vay vượt 10.000 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Vinhomes tính đến cuối năm 2023 ghi nhận 261.991 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Trong đó ghi nhận tăng trưởng đều ở cả khoản nợ ngắn và dài hạn, nhưng chủ yếu nợ của doanh nghiệp vẫn nằm tại nợ ngắn hạn.

Vay nợ tài chính của công ty đạt 56.682 tỷ đồng, cơ cấu nợ bao gồm 14.813 tỷ đồng vay ngắn hạn và hơn 35.689 tỷ đồng vay dài hạn. Chủ yếu nợ vay của doanh nghiệp là khoản vay từ ngân hàng, ngoài ra từ kênh trái phiếu Vinhomes ghi nhận đang có dư nợ hơn 9.808 tỷ đồng tại cuối tháng 12/2023.

Tính đến cuối năm 2023, tỉ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Vinhomes là 0,31 lần. Số dư nợ vay chiếm 12% tổng nguồn vốn của công ty.

Việc doanh nghiệp bất động sản nhanh chóng tất toán vay nợ trong bối cảnh lãi suất trên thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt đã giúp chính bản thân doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng về chi phí lãi vay vốn ở mức cao tại thời điểm phát hành.

Tại báo cáo triển vọng đầu tư tháng 2/2024, Công ty chứng khoán VNDirect cho rằng, những nút thắt đang dần nới lỏng được kỳ vọng, từ đó giúp thị trường bất động sản có sự phục hồi bắt đầu từ nửa cuối năm 2024.

"Chúng tôi tin rằng thị trường bất động sản nhà ở đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất, và sẽ cho thấy sự phục hồi rõ nét hơn từ nửa cuối năm 2024", nhóm phân tích VNDirect đánh giá.