Các quận, huyện, thị xã đăng ký phấn đấu có thêm 141 trường đạt chuẩn quốc gia trong năm nay, nhiều hơn 27 trường so với chỉ tiêu thành phố giao.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, căn cứ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các quận, huyện, thị xã, Sở đã rà soát, tổng hợp kế hoạch, báo báo thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia của toàn thành phố năm 2024 là 114 trường. Trong đó có 43 trường mầm non, 44 trường tiểu học, 24 trường trung học cơ sở và 3 trường trung học phổ thông.

Tuy nhiên, mới đây, theo báo cáo của các quận, huyện, thị xã, các đơn vị đăng ký xây dựng tăng 27 trường so với chỉ tiêu giao, nâng tổng số trường đăng ký công nhận mới lên 141 trường. Trong số này có 55 trường mầm non, 52 trường tiểu học, 29 trường trung học cơ sở và 5 trường trung học phổ thông.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đến nay, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trong kế hoạch năm 2024 đang được các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai. Theo đó, có 4 trường đang được thực hiện đánh giá ngoài.

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố vẫn gặp nhiều thách thức. Việc quy hoạch mạng lưới trường học bảo đảm đạt chuẩn quốc gia tại các quận nội thành gặp nhiều khó khăn do thiếu quỹ đất xây dựng trường mới, thiếu quỹ đất để mở rộng diện tích trường học. Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia chưa kịp thời. Việc đầu tư cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang cần nguồn đầu tư lớn cho cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, giáo viên... cũng đòi hỏi nguồn vốn không nhỏ của các ban, ngành thành phố.

Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch đặt ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã ưu tiên đầu tư các nguồn lực để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; giữ vững và nâng cao các tiêu chí của trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng kiến nghị UBND thành phố tổ chức giao ban thường xuyên để chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Thống Nhất / Hà Nội Mới

Nguồn: https://hanoimoi.vn/nam-2024-ha-noi-phan-dau-co-them-141-truong-dat-chuan-quoc-gia-661440.html