Tính đến nay, trên cả nước đã có hơn 600 đơn vị tham gia đào tạo y khoa liên tục, tình trạng phát triển tràn lan khiến chất lượng một số cơ sở chưa đảm bảo theo yêu cầu…

Bộ Y tế vừa có văn bản ngày 20-3 gửi UBND các tỉnh thành, các Bộ, ngành liên quan và các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường chất lượng, tuân thủ các quy định trong đào tạo liên tục cán bộ y tế.

Theo Bộ Y tế, công tác đào tạo liên tục cán bộ y tế nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế.

Tính đến nay, trên cả nước đã có hơn 600 đơn vị tham gia đào tạo liên tục (bao gồm: bệnh viện; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp y, dược; Hội nghề nghiệp về chuyên môn y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố; cơ sở y tế của các Bộ ngành...).

Thời gian qua, bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc triển khai công tác đào tạo liên tục còn một số bất cập, chất lượng chưa đảm bảo theo yêu cầu.

Đặc biệt, trên các phương tiện truyền thông những ngày qua có phản ánh về việc "Tràn lan đào tạo y khoa liên tục", Bộ Y tế cũng đã yêu cầu các đơn vị có báo cáo kết quả thực hiện.

Trên cơ sở đó, để tăng cường hơn nữa chất lượng công tác đào tạo liên tục cán bộ y tế, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành tăng cường chấn chỉnh, chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức công tác đào tạo liên tục tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các Thông tư, văn bản hướng dẫn có liên quan của Bộ Y tế.

Bộ Y tế nhấn mạnh tinh thần là phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, hiệu quả và kiểm soát tốt chất lượng công tác đào tạo y khoa liên tục, nhưng đồng thời phải đảm bảo khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ y tế nâng cao năng lực phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương rà soát, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo liên tục cán bộ y tế thuộc thẩm quyền quản lý, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định.

Bộ Y tế cũng đề nghị các Bộ, ngành có cơ sở tổ chức đào tạo liên tục cán bộ y tế chỉ đạo các cơ sở tăng cường tự kiểm tra, giám sát nội dung này.

Duy Tiến / An Ninh Thủ Đô

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/tran-lan-dao-tao-y-khoa-lien-tuc-bo-y-te-vao-cuoc-chan-chinh-post570615.antd