21

10/2022

Quân sự

Tổng thống Putin bắn súng trường trong chuyến thị sát khu huấn luyện

Tổng thống Vladimir Putin đã thử bắn vài phát bằng súng trường bắn tỉa huyền thoại Dragunov (SVD) trong chuyến thị sát...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN