26

09/2021

Người Việt 5 châu

Ao cá liên tục bốc mùi khó ngửi, hút cạn nước để dọn dẹp, thứ tìm được dưới đáy ao khiến người phụ nữ không thể giữ bình tĩnh

Thứ được tìm thấy dưới đáy ao là gì và liệu nó có phải là "thủ phạm" khiến ao cá nhà người phụ nữ này bốc...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN