21

09/2021

Pháp luật

Diễn biến mới vụ cán bộ y tế treo cổ tại phòng làm việc

Bước đầu, công an xác định nam cán bộ y tế tử vong trong phòng làm việc trong tư thế tự treo cổ, không có dấu hiệu...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN