01

12/2023

Xã hội

Chi sai gần 1,2 tỉ đồng vì lãnh đạo xã và đơn vị thi công 'tin tưởng' nhau

Xã Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) chi sai gần 1,2 tỉ đồng thanh toán 4 dự án làm đường, trong đó có cả...

02

11/2022

Giáo dục

Hà Nội: Trường Mầm non Vạn Thái chi sai hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách

Mặc dù đã sử dụng hơn 250 triệu tiền ngân sách Nhà nước chi trả tiền điện (bao gồm tiền điện điều hòa), Hiệu...