14

03/2022

Thế Giới

Người đàn ông tốt bụng cho đồng nghiệp 'mượn nhà' 18 năm, khi quay lại thấy nhà đã bị bán

Khi đến nơi hỏi, các phóng viên mới nhận ra những gì người đi kiện nói chỉ là một nửa sự thật. Ai thực sự là...