16

08/2022

Thế Giới

'Nóng hổi' thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo thế giới năm 2024

Theo dự đoán của thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand, thế giới sẽ đẩy lùi hoàn toàn đại dịch COVID-19 vào năm...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN