18

10/2023

Giáo dục

Kỷ luật cảnh cáo giáo viên đánh gãy xương ngón tay học sinh

Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã họp và ra quyết định kỷ luật giáo viên N.T.S với hình...