06

06/2023

Xã hội

Cần Thơ chỉ đạo nóng việc chậm tham mưu mua sắm vật tư y tế

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị khẩn trương tham mưu, trình UBND TP ban hành quyết định phê duyệt dự...

08

05/2022

Pháp luật

Thanh tra chỉ ra điều 'không phù hợp' trong mua sắm vật tư y tế ở Bình Phước

Ngoài công tác thực hiện thủ tục mua sắm vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn không hợp lý, Thanh tra...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN