23

09/2022

Pháp luật

Buộc thôi việc Giám đốc sở Y tế tỉnh Hải Dương Phạm Mạnh Cường

Giám đốc sở Y tế tỉnh Hải Dương Phạm Mạnh Cường bị buộc thôi việc do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác,...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN