11

04/2021

Cộng đồng

Vì sao bàn thờ vong lại không được thờ chung với bàn thờ gia tiên?

Khi người mới mất được lập bàn thờ để gia đình thờ cúng. Tuy nhiên, lúc đó bàn thờ vong lại không được đặt...

10

03/2021

Cộng đồng

Bí ẩn thờ vong: 'Tên cúng cơm' có phải là tên thật không mà lại dùng để gọi người chết?

Chúng ta đã nghe nhiều đến "tên cúng cơm" nhưng chắc chắn nhiều người vẫn không biết nó là tên gì? Tại sao lại...

08

03/2021

Cộng đồng

Vì sao trong bàn thờ vong của người Việt lại không thể thiếu bát cơm, quả trứng?

Trong các đám giỗ hoặc ma chay, tang sự, người Việt ta thường xếp một mâm có đặt bát cơm, quả trứng để cúng vong...

ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT CHO MÁY TÍNH WINDOW CỦA BẠN